BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszubski Remigiusz Witold
Title
Nadzór bankowy : Procesy dostosowawcze polskich przepisów do regulacji Unii Europejskiej
Source
Przegląd Podatkowy, 1995, nr 4, s. 30-32
Keyword
Nadzór bankowy, Prawo bankowe
Bank supervision, Banking law
Abstract
Omówiono minimalny standard przepisów z zakresu nadzoru bankowego, który poszczególne kraje wchodzące do Unii Europejskiej zobowiązane są uwzględniać w swoich systemach prawnych /wydawanie koncesji na prowadzenie działalności bankowej, sprawowania nadzoru, normy minimalnego kapitału założycielskiego, współczynnik wypłacalności banków, zasady udzielania wielkich kredytów oraz systemów zabezpieczenia lokat/.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7514
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu