BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliński Jacek, Basek Stanisław
Title
Rola organizacji rolniczych w tworzeniu grup producentów
Source
Rynki Zagraniczne, 1995, nr 78, s. II
Keyword
Rolnictwo, Spółdzielczość rolnicza
Agriculture, Agricultural cooperation
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Działające w Polsce związki, zrzeszenia, stowarzyszenia i inne organizacje przetwórców i handlowców są obecnie na etapie poszukiwania swego miejsca i określania funkcji i roli w procesie transformacji ustrojowej. Autor przedstawia propozycje zmian w polskiej spółdzielczości w celu dostosowania jej do wymogów Unii Europejskiej. Omawia procesy transformacji rolnictwa w Niemczech, Danii i Holandii.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0036-052X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu