BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Wawrzyniec, Szeląg Tomasz
Title
Główne determinanty kursu złotówki względem euro
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 232-240
Issue title
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Keyword
Polityka pieniężna państwa, Kurs walutowy, Stopa procentowa
State monetary policy, Exchange rates, Interest rate
Abstract
Wymieniono czynniki determinujące poziom kursu walutowego omawiane w literaturze przedmiotu. Przedstawiono wpływ zmiany stopy procentowej na rynek walutowy a także średni kurs NBP euro względem złotówki w okresie 2.01- 5.03.2001.

Factors determining (determinants) the level of exchange rate discussed in the subject literature have been pointed out. The article aims to present an overview on influence that changes of interest rates have on the currency market and NBP average rate of exchange to zloty during the period of 2.01-5.03.2001.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bożyk P., Misala J., Puławski M.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: PWE 1999.
  2. Chrabonszczewska E., Kalicki K.: Teoria i polityka kursu walutowego. Warszawa: Wyd. SGH 1996.
  3. Kowalewski P.: Nieprzewidywalna słabość euro. "Gazeta Bankowa" 6-12.02.2001.
  4. Krajewska Z.: Złoty bije rekordy. "Rzeczpospolita" 02.03.2001.
  5. Michalczyk W.: Konsekwencje wprowadzenia euro. W: "Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku". Red. J. Rymarczyk, J. Brach. Wrocław: Wyd. AE 1999.
  6. Michalczyk W.: Polska na drodze do euro. W: "Polska w gospodarce europejskiej". Red. W. Michalczyk. Wrocław: Wyd. AE 2001.
  7. Słojewska A.: Rynek czeka na więcej. "Rzeczpospolita" 01.03.2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu