BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirecka Elżbieta
Title
Elektroniczna globalizacja banków
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 255-260
Issue title
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Keyword
Bankowość elektroniczna, Usługi bankowe, Innowacje w usługach
E-banking, Banking services, Innovations in services
Abstract
Przedstawiono możliwości jakie daje elektroniczna bankowość oraz niebezpieczeństwa, które są z nią związane.

The article presents opportunities of electronic banking and security related to it.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu