BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pająk Wojciech
Title
Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 314-328, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Keyword
Logistyka, System logistyczny, Strategia logistyczna
Logistics, Logistic system, Logistic strategies
Abstract
Podjęto próbę określenia obszarów badawczych oraz sposobu badania organizacji istniejącego systemu logistycznego dla potrzeb jego wewnętrznej i zewnętrznej integracji.

There is an attempt to describe research area and the way to examine an organization of logistics system for the need of its internal and external integration.(AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blaik P.: Logistyka. Warszawa: PWE 1996.
 2. Ciesielski M.: Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii firmy. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 1/1999.
 3. Czekaj J.: Nośniki "wartości dodanej" w procesie informacyjnym. "Organizacja i Kierowanie", nr 2/1998.
 4. Fey P.: Logistik-Management und integrierte Unternehmensplanung. München: Verlag B. Kirsch 1989.
 5. Gołembska E., Szymczak M.: Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw. Warszawa: PWN 1997.
 6. Hartmann H.: Materialwirtschaft. 3 Auflage. Gemsbach 1986.
 7. Kempny D., Kisperska-Moroń D.: Strategie obsługi klienta w logistyce firm polskich, W: Koncepcje logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Katowice: Wyd. AE 1993.
 8. Kempny D.: Podstawowe wzorce logistyki w przedsiębiorstwie. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 9/1997.
 9. Kisperska-Moroń D.: Systemy informacji dla celów zarządzania logistycznego. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 2/1997.
 10. Łyszczarz H.: System logistyczny w organizacjach gospodarczych różnych klas wielkości. Rozprawa doktorska. Kraków 1995.
 11. Pająk W.: System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Kraków 1999.
 12. Pfohl H.Ch.: Logistiksysteme. Betriebswirtschaftliche Grunlagen. Berlin: Springer Verlag 1990.
 13. Stock J. R., Lambert D. M.: Strategie logistics management. Illinois 1987.
 14. Strzelecki T.: Badanie i projektowanie systemów zarządzania. Warszawa: IWZZ 1986.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu