BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulski Przemysław
Title
Strategie wejścia na rynki zagraniczne - aspekt marketingowy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 453-462
Issue title
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Keyword
Marketing międzynarodowy, Strategia marketingowa, Cykl życia produktu
International marketing, Marketing strategy, Product life cycle
Abstract
Firmy chcące wejść na rynki zagraniczne mają do wyboru szeroką gamę wariantów, poczynając od działań eksportowych poprzez sojusze strategiczne, a na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych kończąc. W artykule przedstawiono problemy związane z wyborem optymalnej strategii wejścia na rynek międzynarodowy, sekwencją wejścia i cyklem życia produktu.

Firms which plan appearing on foreign markets can choose between one of many variants - i.a. export or direct foreign investments. The article presents problems of choosing the optimal strategy of entering an international market.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ayal I., Zif J.: Market expansion strategies in multinational marketing. "Journal of Marketing" 43/1979.
  2. Bradley F.: International Marketing Strategy, Prentice Hall, 1999.
  3. Sznajder A.: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. Warszawa: PWN 1995.
  4. Yip G.S.: Gateways to entry. "Harvard Business Review" nr 60.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu