BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wincewicz Marta, Krawczyk Marzena
Title
Obowiązki kupującego i sprzedającego wynikające z umowy sprzedaży w świetle wybranych regulacji międzynarodowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 893, s. 514-529, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001
Keyword
Handel międzynarodowy, Umowa międzynarodowa, Umowa sprzedaży
International trade, International agreement, Contract of sale
Abstract
Omówiono uwarunkowania ogólne umowy sprzedaży. Przedstawiono próby ujednolicania norm międzynarodowych odnośnie umów sprzedaży jakimi są Konwencja wiedeńska, Incoterms 2000, RAFID, COMBITERMS 2000

The general conditions of a sale contract are discussed. The attempts to unify international standards of sale contracts like i.a. Incoterms 2000, RAFID, COMBITERMS 2000 are presented.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blajer A.: Międzynarodowe reguły handlowe. Zasady i praktyka stosowania. ODDK, Gdańsk 2000
  2. Głowacka A.: Incoterms 2000 w: Praktyczny poradnik finansowo -gospodarczy, Gazeta Prawna, INFOR 2000
  3. Hermanowski J., Jastrzębski J.: Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Konwencja wiedeńska, komentarz. Dom Wyd. ABC, Warszawa 1997
  4. Hermanowski J.: Handel zagraniczny. UNIVERS, Warszawa - Zielona góra 2000
  5. Kaczmarek T.: Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej. ODDK, Gdańsk 1998
  6. Rymarczyk J.: Handel zagraniczny. Organizacja i technika. PWE, Warszawa 2000
  7. Szczepaniak T.: Transport międzynarodowy. PWE, Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu