BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michna Mirosław
Title
Oddzielenie funkcji kontrolnej od dochodzeniowej : Jak poprawić skuteczność organów kontroli skarbowej
Source
Przegląd Podatkowy, 1995, nr 10, s. 4-6
Keyword
Kontrola skarbowa
Financial control
Abstract
Uchwaleniu we wrześniu 1991 r. ustawy o kontroli skarbowej towarzyszyły zapewnienia, że jej wyodrębnienie z administracji skarbowej wpłynie na większą skuteczność i efektywność. Jednocześnie niemal od początku obowiązywania ustawy niektóre jej rozwiązania były krytykowane. Autor niniejszej publikacji należy do tych krytyków, którzy jednocześnie sugerują konkretną zmianę: oddzielenie funkcji kontrolnej od dochodzeniowej, co może poprawić jej skuteczność.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7514
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu