BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałdoński Michał
Title
Ocena efektywności leasingu finansowego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 275-286, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Leasing, Leasing finansowy, Finansowanie inwestycji, Opodatkowanie leasingu, Podatek dochodowy
Leasing, Financial lease, Investment financing, Leasing taxation, Income tax
Abstract
W artykule podjęto zagadnienie oceny efektywności leasingu jako źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstwa. Uwagę skupiono na zaktualizowanej wielkości przepływów pieniężnych po opodatkowaniu. Poza punktem widzenia bezpośrednich uczestników transakcji leasingowej, przedstawiono punkt widzenia budżetu państwa. Analizę podatkowych konsekwencji wyboru pomiędzy leasingiem a alternatywnymi źródłami finansowania przeprowadzono na podstawie modelu symulacyjnego.

Efficiency estimation of leasing as a source of financing company's investment is presented in that article. The main subject of that paper is current cash flow quantity after taxation. The analysis of tax consequences between leasing and alternative financing sources were taken on the basis of simulation model. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Franks J.R., Hodges S.D. (1978): Valuation of Financial Lease Contracts: A Note. "Journal of Finance" 33, s. 657 i nast.
  2. Miller M.H., Modigliani F. (1961): Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. "Journal of Business" 34, s. 411 i nast.
  3. Miller M.H., Upton C.W. (1976): Leasing, Buying, and the Cost of Capital Services. "Journal of Finance" 31, s. 761 i nast.
  4. Modigliani F., Miller M.H. (1963): Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. "American Economic Review" 53, s. 433 i nast.
  5. Myers S.C. (1974): Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions - Implications for Capital Budgeting. "Journal of Finance" 29 , s. 1 i nast.
  6. Myers S.C., Dill D.A., Bautista A.J. (1976): Valuation of Financial Lease Contracts. "Journal of Finance" 31, s. 799 i nast.
  7. Lewellen W.G., Long M.S., McConnell J.J. (1976): Asset Leasing in Competitive Capital Markets. "Journal of Finance" 31, s. 787 i nast.
  8. Schall L.D. (1974): The Lease - or - Buy and Asset Acquisition Decisions. "Journal of Finance" 29, s. 1203 i nast.
  9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu