BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluzek Marta
Title
Planowanie podatkowe jako element strategii koncernów międzynarodowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 287-297, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Strategia finansowa, Podatki, Podatek dochodowy
Multinational enterprise, Financial strategy, Taxes, Income tax
Abstract
Artykuł poświęcono zagadnieniu planowania podatkowego w przedsiębiorstwach wielonarodowych. Przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą używać różnych technik w celu zredukowania lub odroczenia w czasie podatku dochodowego. Tworząc plan podatkowy kierownictwo koncernów międzynarodowych musi zdecydować m.in. gdzie podejmować kolejne przedsięwzięcia gospodarcze, w jakiej formie organizacyjnej, w jakim czasie, czy też jakich instrumentów użyć, aby transferować dochód tam, gdzie funkcjonuje najkorzystniejszy system podatkowy. Ostatecznym efektem koordynacji tych wszystkich działań, realizowanych w granicach istniejącego prawa, ma być optymalizacja obciążeń podatkowych. W artykule autorka omawia dwa wybrane elementy planowania podatkowego, a mianowicie wybór lokalizacji oraz kształtowanie struktury kapitału podmiotów zagranicznych.

The article consists of tax planning in multinational enterprises. Multinational enterprises use different techniques to reduce or adjournment of income tax. To create income plan, the board of directors must to take some economic decisions connected with the form, time, place or instruments. Two chosen elements of tax planning such as localization and structure of foreign subjects were analysed by the author. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogenschtitz E.: Taking Advantage of Tax Competition within the Single Market. "Tax Planning International - European Union Focus" 1999 nr 4.
 2. R.A. Brealey, S.C. Myers: Podstawyfinansów przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1999.
 3. Domańska E.: Kapitalizm menedżerski. PWE, Warszawa 1986.
 4. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J.: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 5. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Ars boni et aequi, Poznań 2000.
 6. International Tax Planner's Manual. Horwarth & Horwarth International, North Ryde 1985.
 7. Kluzek M.: Podatek dochodowy a międzynarodowe przejęcia przedsiębiorstw. W: Materiały konferencyjne pt. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. AE w Poznaniu, Poznań 2000, t. VI.
 8. Leitch R.A., Barrett K.S.: Multinational transfer pricing: Objectives and constraints. "Journal of Accounting Literature" 1992 nr 11.
 9. Litwińczuk H.: Prawo podatkowe przedsiębiorców. KiK, Warszawa 2000.
 10. Michalski A.: Business na Bahamach. "Rzeczpospolita" 27.12.1999, nr 301.
 11. Scholes M.S., Wolfson M.A.: Taxes and Business Strategy. Prentice-Hall Inc., New Jersey 1992.
 12. Sekely W.S., Collins J.M.: Cultural influences on international capital structure. "Journal of International Business Studies" 1998 Spring.
 13. Stoner J.A.F., Wankel C.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 14. Yancey W.F., Cravens K.S.: A framework for international tax planning for managers. "Journal of International Accounting Auditing & Taxation" 1998 nr 7.
 15. Yip G.S.: Strategia globalna: światowa przewaga konkurencyjna. PWE, Warszawa 1996.
 16. Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1996.
 17. Zarządzanie: teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 18. Żukowski R.: Międzynarodowe ośrodki finansowe. "Doradca Podatnika" 1998 nr 22.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu