BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marecki Krzysztof, Wieloch Maciej
Title
Kryteria podziału projektów inwestycyjnych a zastosowanie metod ich oceny
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 316-324, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Projekty inwestycyjne, Finansowa ocena inwestycji, Metody oceny projektu
Enterprises financial management, Investment project, Financial assessment of investment, Method of project evaluation
Abstract
Artykuł poświęcono możliwościom zastosowania oceny projektów inwestycyjnych. Przedstawiono klasyfikację projektów inwestycyjnych według pięciu kryteriów: celu inwestycji, wielkości przedsięwzięcia, rodzaju korzyści, stopnia zależności projektów i typu strumienia finansowego. Klasyfikację wykorzystano następnie w celu uzyskania odpowiedzi, które z metod nie mogą lub nie powinny być wykorzystywane, a także które z metod mogą okazać się optymalne w zależności od przyporządkowania projektu do danej klasy.

The article concists of possibilities of investment projects' estimation. A classification of investment projects according to the five criteria such as the aim of investment, size, kind of gains, degree of projects' dependence and type of financial flow was presented. The classification was used as an answer of which method shouldn't be used and which method is optimal depending on the project. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brigham E.F. (1997): Podstawy zarządzania finansami, t. 1-3. Warszawa: PWE.
 2. Behrens W., Hawranek P.M. (1993): Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Warszawa: UNIDO.
 3. Brochocka U., Gajęcki R. (1997): Metody oceny projektów inwestycyjnych. Warszawa: SGH.
 4. Cichy J., Wirkus M. (1996): Doświadczenia brytyjskie w analizie projektów inwestycji przemysłowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 10, s. 23-26.
 5. Corie R.K. (1991): Project Evaluation. London: Thomas Telford Ltd.
 6. Fedorowicz Z. (1997): Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext.
 7. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (1998): Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 8. Gajdka J., Walińska E. (1998): Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 9. Jajuga K., Jajuga T. (1996): Inwestycje. Inwestycje finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
 10. Jajuga T., Słoński T. (1998): Finanse spółek, długoterminowe decyzje inwestycje i finansowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 11. Jog V., Riding A., Levy H., Sarnat M. (1998): Principles of Financial Management Montreal: Prentice-Hall Canada Inc.
 12. Jog V., Suszyński C. (2000): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Warszawa: CIM.
 13. Kawa P., Wydymus S. (1998): Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej. Kraków: WSZiB.
 14. Leahigh D.J. (1999): Zarządzanie finansami - przewodnik. Warszawa: PWE.
 15. Marcinek K. (1998): Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 16. Myddelton D. (1996): Rachunkowość i decyzje finansowe. Warszawa: PWE.
 17. Sierpińska M., Jachna T. (1998): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 18. Śliwa J. (1998): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 19. Romanowska M. (1997): Alianse strategiczne przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 20. Trepkowska J. (1998): Pięć grzechów kardynalnych. "Business Magazine" 8, s. 16-18.
 21. Włoszczowski B. (1997): Dobór metod oceny projektów inwestycyjnych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 12, s. 23-25.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu