BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rękas Magdalena
Title
Prawnopodatkowe warunki rozwoju transakcji leasingowych w Polsce
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 341-350, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Leasing, Podatki, Transakcje leasingowe, Umowa leasingowa, Opodatkowanie leasingu
Leasing, Taxes, Leasing transactions, Leasing contract, Leasing taxation
Abstract
O opłacalności i rozwoju transakcji leasingowych w Polsce decydują m.in. czynniki prawnopodatkowe. Są to głównie regulacje na gruncie prawa cywilnego, podatkowego i rachunkowości. W artykule omówiono polskie regulacje w tym zakresie oraz wskazano na brak spójności pomiędzy regulacją leasingu w Kodeksie cywilnym a regulacją podatkową czy rozwiązaniami zawartymi w ustawie o rachunkowości.

Profitability and leasing transaction's development in Poland is connected with law and tax conditions. These factors are mainly related to civil law, tax and accountancy regulations. Polish law regulations and lack of cohesion between leasing regulation in civil code and tax regulation or solutions in accountancy act were described. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Iskra J.: Leasing na zakręcie. "Prawo i gospodarka" 6 Marzec 2001 r.
  2. Koleśniak A.: Leasing zdefiniowany. "Gazeta prawna" 23 marzec 2001 r.
  3. Kosowski K.: Umowy leasingu w 2001 roku. "Prawo Przedsiębiorcy" 2001 nr 6.
  4. Mastalski R.: Kierunki reformy systemu podatkowego w Polsce. "Przegląd Podatkowy" 2000 nr 11.
  5. Moskowiak L., Ostaszewski J.: Transakcje leasingowe w Polsce - zagadnienia ekonomiczno-prawne. "Prawo Przedsiębiorcy" 2000 nr 34.
  6. Opara E.: Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. "Prawo Przedsiębiorcy" 2001 nr 3.
  7. Szymański K.: Leasing w Kodeksie cywilnym. "Bankier" z 18 maja 2000 r.
  8. Wodziński J.: Recepta na leasing. "Bankier" z 27 grudnia 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu