BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tal-Figiel Barbara, Janiczek Gabriela
Title
Analiza zmian struktury osadu czynnego pod wpływem fal ultradźwiękowych i aeracji
Analysis of the Changes in the Activated Sludge Structure Effected by Ultrasounds and Aeration
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 151-161, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Oczyszczanie ścieków, Zanieczyszczenie środowiska, Metody badawcze
Commodity science, Industrial commodities, Sewage treatment, Environmental pollution, Research methods
Note
summ.
Abstract
Skuteczne metody oczyszczania ścieków stanowią istotny czynnik zapewniający prawidłowe funkcjonwanie człowieka i rozwój technologii bez szkody dla środowiska naturalnego. Badania dotyczące struktury osadu ułatwiają modelowanie procesów oczyszczania, a tym samym przyczyniają się do ich optymalizacji. Celem badań zaprezentowanych w artykule była analiza zmian struktury osadu czynnego wywołanych działaniem pola ultradźwiękowego. Artykuł zawiera także dyskusję zależności między zawartością poszczególnych typów mikroorganzmów w osadzie a jego ogólną kondycją.

The paper deals with the effect of ultrasounds on activated sludge. The objective of the studies was to confirm the expected changes in its structure and condition, resulting from the existence of physical interactions inside the sludge. The experiments performed made it possible to determine the time of exposition needed to start the agglomeration process leading to the improvement in the sedimentation abilities of sludge and lowering its degree of hydration. During the experiments the fauna of activated sludge was examined in order to control the sludge aeration process. The paper also discusses the relationship between the number of certain microorganisms present in the sludge and its condition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0, 0
Bibliography
Show
 1. Barbusiński K., Kościelniak H., Znaczenie kontroli struktury osadu czynnego w procesie tlenowej stabilizacji, "Biotechnologia" 1999.
 2. Bever J., Stein A., Teichmann H., Zaawansowane metody oczyszczania ścieków, Oficyna Wydawnicza Projprzem - EKO, Bydgoszcz 1997.
 3. Bień J., Stępniak L., Wolny L., Ultradźwięki w dezynfekcji wody i preparowaniu osadów ściekowych przed ich odwadnianiem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.
 4. Buraczewski G., Biotechnologia osadu czynnego, PWN, Warszawa 1994.
 5. Dutkiewicz ET., Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa 1998.
 6. Eikelboom D.H., Buijsen H.J.J. van, Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 1999.
 7. Elpiner J.E., Ultradźwięki. Działanie fizykochemiczne i biologiczne, PWN, Warszawa 1968.
 8. Hartmann L., Biologiczne oczyszczanie ścieków, Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa 1996.
 9. Janiczek G., Badanie właściwości osadu czynnego decydujących o jego stopniu uwodnienia, Praca magisterska pod kier. B. Tal-Figiel, Politechnika Krakowska, Kraków 2002.
 10. Klimowicz H., Znaczenie mikrofauny przy oczyszczaniu ścieków osadem czynnym, Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1983.
 11. Kocwa-Haluch R., Analiza biologiczna osadów ściekowych, Seminarium PK, Kraków 2000.
 12. Kocwa-Haluch R., Woźniakiewicz T., Charakterystyka i analiza biologiczna osadu czynnego, Seminarium PK, Kraków 2000.
 13. Pawlaczyk-Szpilowa M., Mikrobiologia wody i ścieków, PWN, Warszawa 1960.
 14. Smith P.G., Coackley P., A Method for Determining Specific Surface Area of Activted Sludge by Dye Adsorption, "Water Research" 1983, nr 17.
 15. Śliwiński A., Ultradźwięki i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1993.
 16. Tal-Figiel B., Intensyfikacja procesu ekstrakcji ciecz-ciecz w polu ultradźwiękowym, Monografia 87, Politechnika Krakowska, Kraków 1989.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu