BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędryka Tadeusz (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Porównania wielokrotne Andersona w analizie ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej
Anderson's Multiple Comparison in Sensory Analyses Using the Ordering Scale
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 97-114, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Analiza sensoryczna, Preferencje konsumenta, Miód
Commodity science, Industrial commodities, Sensory analysis, Consumer preferences, Honey
Note
summ.
Abstract
Zupełnie różne oceny oparte na sumach rang często dają zbliżone lub takie same sumy grupowe, co uniemożliwia wykrycie różnic między badanymi obiektami. Metoda Andersona (MA) wielokrotnych porównań zbiorów z powtórzeniami stwarza nowe możliwości analizy danych w porównaniu z metodą porównań wielokrotnych, opartą na grupowych sumach rang i zalecaną przez normę ISO 8587. W artykule przedstawiono przykład zastosowania metody Andersona w analizie ocen konsumenckich miodów pszczelich.

Quite different analyses based on sums of ranks often give similar or identical sums of groups, which makes it impossible to detect differences between the tested objects. Anderson's method for multiple comparison of replication sets creates new possibilities for data analyses as compared with the multiple comparison method based on grouped sums of ranks, recommended in ISO 8587. The calculations are as simple as in the ISO 8587 method, and the advantage resulting from placing the results of the analysis in the contingency table is that we can see the distribution of ranks assigned to the analysed objects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Anderson R.L., Use of Contingency Tables in the Analysis of Consumer Preference Studies, "Biometrics" 1969, nr 16.
  2. Anderson R.L., The Noncentral Chi-square Distribution and Its Applications, "Quality Control and Statistical Methods" 1961, nr 6.
  3. ISO 8587: 1988. Sensory Analysis of Foods. Methodology. Ranking.
  4. Jędryka T., Współczynnik konkordancji rA Andersona w analizie wyników ocen konsumenckich, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2004, nr 658.
  5. Lipski W., Kombinatoryka dla programistów, WNT, Warszawa 1982.
  6. Lipski W., Marek W., Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa 1986.
  7. Reingold E.M., Nievergelt J., Deo N., Algorytmy kombinatoryczne, PWN, Warszawa 1985.
  8. Tennant-Smith J., Basic Statistics, Butterworths, London 1986.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu