BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Anna
Title
Wpływ przekształcenia spółek handlowych na stosunek pracy
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2006, nr 9, s. 24-27
Keyword
Spółki handlowe, Stosunek pracy, Przekształcenia organizacyjne przedsiębiorstwa, Prawo pracy, Kodeks pracy, Umowa o pracę
Commercial companies, Legal employment relation, Organizational transformation of the company, Labour law, Labour Code, Employment contract
Abstract
Autorka dokonała oceny charakteru prawnego przekształcenia spółek handlowych i wskazała na konsekwencje przekształcenia wynikające z prawa pracy. Jej rozważania dotyczą przede wszystkim problemu, czy w przypadku przekształcenia dochodzi do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Autorka dochodzi do wniosku, że takie przejście nie następuje, ale celowe byłoby wprowadzenie zmian, które częściowo byłyby wzorowane na regulacji dotyczącej wariantu przejścia zakładu pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu