BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grotowski Michał (Wydział Finansów), Woś Mirosław (Wydział Ekonomii)
Title
Eliminacja zależności krótkookresowych w testach chaosu deterministycznego na rynkach finansowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 84-95, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Chaos deterministyczny, Ekonometria, Szeregi czasowe, Rynki finansowe, Giełda papierów wartościowych
Deterministic chaos, Econometrics, Time-series, Financial markets, Stock market
Abstract
Jak pokazano w niniejszej pracy na przykładzie analizy R/S, dopiero eliminacja krótkookresowych zależności uprawnia do nieobciążonego systematycznymi błędami i stabilnego wnioskowania o obecności deterministycznego chaosu w danych finansowych. Po dokonaniu korekty takich zależności wykładniki Hursta dla pięciominutowych stóp zwrotu z indeksu WIG20 oraz pięcio- i dziesięciominutowych z indeksu MIDWIG pozwalają w badanym okresie na odrzucenie hipotezy błądzenia losowego. Uzyskane dla polskich danych wartości wykładnika Hursta nie przekraczają jednak 0,60, co należy uznać za wartość niską, porównywalną wprawdzie z wartościami otrzymanymi dla rynku amerykańskiego, jednak nie rozstrzygającą kwestii, czy faktycznie ma się do czynienia z długookresową zależnością, która pozwoliłaby na przewidywanie cen akcji. (fragment tekstu)

An elimination of the short-term dependence qualifies to stabile conclusion about attendance of deterministic chaos in financial data, which was shown on the example of R/S (rescale range) analysis in the article. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anis A.A., E.H. Lloyd (1977): On the Distribution of the Hurst Range of Independent Normal Summands. "Research Reports of the International Institute for Applied Systems Analysis", RR-77-016, July 1977.
 2. Campbell J., A. Lo, A.C. MacKinlay (1997): The econometrics of financial markets. Princeton, Princeton University Press.
 3. Granger C.W.J., R. Joyeux (1980): An introduction to long-memory time series models and fractional differencing. "Journal of Time Series Analysis", 1, nr 1, 15-29.
 4. Greene M.T., B.D. Fielitz (1977): Long - term dependence in common stock returns. "Journal of Financial Economics", 4, 339-349.
 5. Hinich M.J., D.M. Patterson (1985): Evidence of nonlinearity in daily stock returns. "Journal of Business and Economic Statistics", 3, 69-77.
 6. Hsieh D. (1991): Chaos and nonlinear dynamics: applications to financial markets. "Journal of Finance", 46, 1839-1878.
 7. Hurst H.E. (1951): Long term storage capacity of reservoirs. "Transactions of the American Society of Civil Engineers", 116, 770-799.
 8. Jaditz T., C. Sayers (1993): Is chaos generic in economic data? "International Journal of Bifurcation and Chaos", 3, nr 2, 745-755.
 9. Lo A.W. (1991): Long term memory in stock market prices. "Econometrica", 59, nr 5, 1279-1313.
 10. Mandelbrot B. (1971): When can price be arbitraged efficiently? A limit to the validity of the random walk and martingale models. "Review Economics and Statistics", 53, 225-236.
 11. Mandelbrot B. (1972): Statistical methodology for non-periodic cycles: from the covariance to R/S analysis. "Annals of Economic and Social Measurements", 1, 259-290.
 12. Peters E. (1994): Fractal market analysis: applying chaos theory to investment and economics. New York, John Wiley & Sons.
 13. Peters E. (1996): Chaos and Order in the Capital Markets : A New View of Cycles, Prices, and Market Volatility. New York, John Wiley & Sons.
 14. Scheinkman J.A., B. LeBaron (1989): Nonlinear dynamics and stock returns. "Journal of Business", 62, 311-338.
 15. Willinger W., M.S. Taqqu, V. Teverovsky (1999): Stock market prices and long - range dependence. "Finance and Stochastics" 3, 1-13.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu