BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Grażyna
Title
Zbrodnia ludobójstwa we współczesnym świecie
Genocide in Modern World
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2001, nr 3, s. 135-147
Keyword
Prawo międzynarodowe, Zbrodnie wojenne
International law, War crimes
Note
streszcz.
Abstract
Autorka śledzi rozwój prawa międzynarodowego w XX wieku w zakresie wyeliminowania zbrodni ludobójstwa. Pierwszą realną próbą eliminacji ludobójstwa było stworzenie tzw. prawa norymberskiego i wyroki alianckich sądów w Norymberdze i Tokio. Ich potwierdzenie i definicja zbrodni znalazły się w konwencjach z 1948 i 1968 roku. Mimo powszechnej ich akceptacji, ostatecznie nie rozliczono winnych zbrodni w Wietnamie, Chile, Kambodży. Dopiero wojna w byłej Jugosławii zmobilizowała Radę Bezpieczeństwa do utworzenia specjalnego trybunału w tej sprawie. Utworzony został podobny trybunał dla osądzenia winnych ludobójstwa w Rwandzie, a obecnie rozważane są podobne inicjatywy w odniesieniu do Kambodży i Sierra Leone. Największym osiągnięciem społeczności międzynarodowej jest przyjęcie Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ma on mieć charakter instytucji stałej i orzekać w sprawach o popełnienie zbrodni przeciw ludzkości, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw prawu humanitarnemu, a także pełnić funkcje prewencyjne.

The author observes a development of international law in 20th century, which is connected with elimination of genocide. The first real trial of genocide elimination was creation of Nuremberg legacy and verdicts of the Allies courts in Nuremberg and Tokyo. Its confirmation and definition of crime are located in conventions from 1948 and 1968. The author mentioned crimes against humanity in Balkans, Vietnam, Chile, Cambodia, Rwanda, and Sierra Leone. The most important achieve for international society was to create a Status of International Criminal Court in 1998. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1509-1201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu