BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sucholiński Andrzej
Title
Współpraca gospodarcza z zagranicą a problem bezrobocia
Foreign Economic Cooperation and Unemployment Level
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 688, s. 73-82, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Ekonomia. Handel zagraniczny
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Bezrobocie, Zwalczanie bezrobocia, Handel zagraniczny, Rynek pracy
Systemic transformation, Unemployment, Unemployment reduction, Foreign trade, Labour market
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono w skrócie udział Polski w handlu światowym i jego wpływ na makroproporcje gospodarcze, wpływ eksportu na wzrost zatrudnienia i wpływ importu na rynek pracy, a także działania na rzecz wykorzystania handlu zagranicznego w walce z bezrobociem.

The author characterizes the development of unemployment in Poland in the years 1990-1993 against a background of other postcommunist Central-East European countries. He discusses a theoretical model of interdependancies between the increase in exports and the national income growth as well as between imports and the national income. In the final part of the paper he outlines a model of economic policy whose implementation could result in diminishing of the unemployment level due to increased exports and more rational imports.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czyżowska Z., Smuga T.: Rynek siły roboczej. [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji 1992. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych 1993.
 2. Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. "Gospodarka Narodowa" 1992 nr 1.
 3. Harrod R.: International Economics. Cambridge: Cambridge University Press 1939.
 4. Informacja o sytuacji gospodarczej kraju. Lipiec 1993. Warszawa: GUS 1993.
 5. Kabaj M.: Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu. "Polityka Społeczna" 1992 nr 1.
 6. Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procenta i pieniądza. Warszawa: PWN 1956.
 7. "Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej". Warszawa: GUS 1993.
 8. Lubiński M.: Bilans płatniczy i handel zagraniczny. [w:] Gospodarka Polski w procesie transformacji 1992. Warszawa: Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych 1993.
 9. Machlup F.: International Trade and National Income Multiplier. Philadelphia: The Blakiston Co 1943.
 10. Marczewski K.: Współpraca gospodarcza z zagranicą w okresie transformacji. [w:] Gospodarka polska w latach 1990-1992. Doświadczenia i wnioski. Red. L. Zienkowski.
 11. Na Szekspira przyjdzie czas. Rozmowa P. Bandzio z P. Sinclairem, prof. Uniwersytetu w Oxfordzie. "Życie Gospodarcze" 1992 nr 1.
 12. Pełka В.: Restrukturyzacja przemysłu w warunkach urynkowienia polskiej gospodarki. Makrorestrukturyzacja. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993 nr 1.
 13. Pełka B.: Restrukturyzacja przemysłu w warunkach urynkowienia polskiej gospodarki. Mikrorestrukturyzacja. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993 nr 2.
 14. Robinson J.: Essays in the Theory of Employment. Oxford: Basil Blackwell 1937.
 15. Robinson J.: Walka z bezrobociem. Wstąp do teorii zatrudnienia. Lublin: Wydawnictwo Delfin 1991.
 16. "Rocznik Statystyczny" 1992. Warszawa: GUS 1992.
 17. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka. Warszawa: PWE 1987.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu