BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuchta Dorota
Title
Fuzzy solution of the linear programming problem with interval coefficients in the constraints
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 3-4, s. 35-42, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Badania operacyjne, Statystyka, Algorytmy, Metody numeryczne
Operations research, Statistics, Algorithms, Numerical methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Omówiono zadanie programowania liniowego z przedziałowymi współczynnikami w ograniczeniach - zarówno po prawej, jak i lewej stronie. Przedziałowy współczynnik po prawej stronie oznacza minimalne wymagania. Przewiduje się możliwość jego dokładniejszego określenia (zwężenia przedziału) - im dokładniej jest on określony, tym wyższy jest poziom zadowolenia decydenta. Dla każdego poziomu zadowolenia rozpatruje się przypadek pesymistyczny i optymistyczny, które dotyczą niezbędnych zasobów - danych w postaci przedziałowych współczynników lewej strony ograniczeń - i wyznacza się dwa rozwiązania. Stosuje się przy tym klasyczne metody rozwiązywania zadań programowania liniowego z precyzyjnie określonymi współczynnikami. Decydent, mając pełny przegląd rozwiązań dla różnych poziomów optymizmu, dokonuje wyboru ostatecznego rozwiązania, umiejąc ocenić ryzyko z nim związane. Zaproponowane podejście jest zilustrowane przykładem liczbowym.

A fuzzy concept of solving the linear programming problem with interval coefficients is pro-posed. For each optimism level of the decision maker (where the optimism concerns the certainty that no errors have been committed in the estimation of the interval coefficients and the belief that optimistic realizations of the interval coefficients will occur) another interval solution of the problem will be generated and the decision maker will be able to choose the final solution having a complete view of various possibilities
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CHINNECK J.W., RAMADAN K., Linear Programming with Interval Coefficients, Journal of the Operational Research Society, 2000, 51, s. 209-220.
  2. KUCHTA D., User-tailored fuzzy relation between intervals, submitted to Proceedings of EUROFUSE 2003.
  3. KUNDLI S., Min-transitivity of fuzzy leftness relationship and ils application 10 decision making, Fuzzy Sets and Systems, 1997, 86, s. 357-367.
  4. KUNDU S., Preference relation on fuzzy Utilities based on fuzzy leftness relation on intervals, Fuzzy Sets and Systems, 1998,97, s. 183-191.
  5. MOORE R.E., Interval Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1966.
  6. NAKAMURA K., Preference relation on fuzzy Utilities as a basis for decision making, Fuzzy Sets and Systems, 1986, 20, s. 147-162.
  7. SENGUPTA A., PALT.K., On comparing interval numbers, European Journal of Operations Research, 2000, 127, s. 28-43.
  8. SENGUPTA A., PAL T.K., CHAKRABORTY D., Interpretation of inequality constraints involving interval coefficients and a solution to interval linear programming, Fuzzy Sets and Systems, 2001, 119, s. 129-138.
  9. SMAOCHENG T., Interval number and fuzzy number linear programming, Fuzzy Sets and Systems, 1994,66,s.301-306.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu