BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce
Human Resource Management in Family Businesses in Poland
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 19-28, bibliogr.20 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo rodzinne, Rodzina, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Przedsiębiorstwo
Human Resources Management (HRM), Family-owned business, Family, Human Capital Management, Enterprises
Country
Polska
Poland
Abstract
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie rodzinnym dotyczy z jednej strony przejawia się w wysokim zaangażowaniu, motywacji i lojalności pracowników, z drugiej w konieczności zapobiegania zatrudnianiu i awansowaniu osób niekompetentnych, a mających koneksje rodzinne.

The problem of HRM in a family enterprise has two aspects. The first is the assurance of high involvement, motivation, and loyalty on the part of employees. The second is the prevention of hiring and promoting people with low competencies who only have a family background to show.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bork D. (2002), Drug Abuse in the Family Business [w:] Arnoff C.E., Astrzchan J.H., Word J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Enterprise Publishers, Georgia.
 2. Churchill N.C., Hatten K.J. (1987), Non-Market-Based Transfers of Wealth and Power: A Research Framework for Family Businesses, "American Journal of Small Business",11(3).
 3. Farago R., Affluenza [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.H., Word J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Entreprise Publishers, Georgia.
 4. Ford R.H. (1988), Outside Directors and the Privately Owned Firm: Are They Necessary?, "Entrepreneurship: Theory and Practice", 13 (1).
 5. Goldberg S.D., B. Woolridge (1993), Self Confidence and Managerial Autonomy: Successor Characteristics Critical to Succession in Family Firms, "Family Business Review", 6 (1).
 6. Handler W.C. (1992), The Succession Experience of the Next Generation, "Family Business Review", 5 (3).
 7. Heck R.K.Z., Walker R. (1990), Family-Owned Home-Businesses: Their Employees and Unpaid Helpers, "Family Business Review", 6 (4).
 8. Hollander B.S. (2002), Silver Spoon Syndrome [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Entreprise Publishers, Georgia.
 9. Hubler T. (2002), Ten Most Prevalent Obstacles to Family-Business Succession Planning [w:] C.E. Aronoff, J.H. Astrachan, J.L. Ward (red.), Family Business Sourcebook, Family Entreprise Publishers, Georgia.
 10. Jain S.K. (1980), Look to Outsiders to Strengthen Business Boards, "Harvard Business Review", 58 (4).
 11. Jeżak J. (2003), Zarządzanie przez wizję w firmie rodzinnej [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo WWSiP, Wałbrzych.
 12. Kets de Vries M.F.R. (2002), The Dynamics of Family Controlled Firms: The Good and the Bad News [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Entreprise Publishers, Georgia.
 13. Malone S.C. (2002), Selected Correlates of Business Continuity Planning in the Family Business [w:] Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (red.), Family Business Sourcebook, Family Entreprise Publishers, Georgia.
 14. Safin K. (2002), Przedsiębiorstwo rodzinne - organizacja i funkcjonowanie, przegląd koncepcji [w:] Lichtarski J., Nowosielski S. (red.), Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Agencja Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław.
 15. Schwartz M.A., Barnes L.B. (1991), Outside Boards and Family Businesses: Another Look, "Family Business Review", 4 (3).
 16. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 17. Sułkowski Ł. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Absolwent, Łódź.
 18. Sułkowski Ł., Haus B., Safin K. (2005), Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce [w:] Sułkowski Ł. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK, Toruń.
 19. Whistler T.L. (1990), The Role of Board in the Threshold Firm, "Family Business Review", 1 (3).
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu