BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radosiński Edward, Zabawa Jacek
Title
Symulacja jako metoda analizy zagadnienia programowania produkcji
Simulation methods for production programming
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 3-4, s. 43-62, bibliogr. 11 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Produkcja, Metody numeryczne, Badania operacyjne, Symulacja
Production, Numerical methods, Operations research, Simulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie badań eksperymentalnych pokazano możliwości symulacji komputerowej jako metody analizy problemów związanych z programowaniem produkcji. Wyniki eksperymentów zaprezentowano w postaci wielowymiarowych wykresów i tabelarycznych zestawień funkcji celu (wyniku finansowego) w zależności od czasu, wysokości zleceń produkcyjnych, zamówień surowców, ceny wyrobów. Wykazano, że racjonalnie przygotowane eksperymenty symulacyjne umożliwiają wyznaczenie zestawów zmiennych decyzyjnych, prowadzących do osiągnięcia zadowalających wartości funkcji celu.

The main body of the paper is devoting to reporting an investigation designed to solve selected problems of production programming with a help of a computer simulation. The Ek_An_ - computer experimental environment with a DEF company simulation model incorporated was used as a main exploratory tool. The special version of Ek_An_ environment's interface, i.e. Ek_An_Pro was designed to improve carrying out tests in form of incremental simulation and "what-if" scenario. In particular simulation was applied to calculate: suitable assortment structure of production, break-even point, prices of products and to select a way for investment financing. The dynamic relations between production orders, raw material orders, prices of products and resulted values of goal function (net profit) were investigated in details. The obtained results were presented in form of tabular statements and multidimensional charts. In the final conclusions it was suggested that the properly designed simulation experiments make it possible to determine a set of decision variables that led to satisfactory values of a goal function.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APRIL J., Practical Introduction to Simulation Optimization, Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference.
 2. KELTON W.D., BARTON R.R., Experimental Design for Simulation, Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference.
 3. KRUPOWICZ A., Metody numeryczne zagadnień początkowych równań różniczkowych zwyczajnych, PWN, Warszawa 1986.
 4. MARTAN L., Rachunek efektywności rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza PWN, Wrocław 2002.
 5. NAHOTKO S., Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, TNOiK Bydgoszcz, Bydgoszcz 1998.
 6. NOWAK E., Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1996.
 7. NOWAK E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, P WE, Warszawa 2003.
 8. LIPIEC-ZAJCHOWSKA M., Wspomaganie procesów decyzyjnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 9. PECHE T., Metody bilansowania w rachunkowości, a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1991.
 10. RADOSIŃSKI E., Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wróć law 2001.
 11. RADZIKOWSKI W., Matematyczne techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1980.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu