BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syper Marzena
Title
Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu
Modeling a Climate of Innovation in the Company as a Key to Success
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 29-41, bibliogr.15 poz.
Keyword
Efektywność przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Klimat gospodarczy, Przedsiębiorstwo
Enterprise effectiveness, Innovative character, Economic climate, Enterprises
Abstract
Klimat organizacyjny jako tło, które tworzy środowisko działań ludzkich w firmie, oraz niemal namacalna powierzchnia obowiązującej w niej kultury są istotnymi czynnikami kreowania efektywności organizacji. Podobnie jak i cała kultura, mogą sprzyjać osiąganiu celów przedsiębiorstwa, ale równie dobrze hamować skuteczność przedsiębiorstwa. Modelowanie klimatu innowacyjnego wspierającego samodzielność i odpowiedzialność pracowników staje się istotnym zadaniem nowoczesnego menedżera. Celem artykułu jest wskazanie, że kreowanie klimatu innowacyjnego w firmie, sprzyja rozbudowana poziomo jej struktura organizacyjna, pozbawiona formalizmu, oraz przyzwolenie tak na innowacyjność, jak i na związane z nią ryzyko. Wartością naczelną w takim typie klimatu staje się twórcze podejście do rozwiązywanych problemów i szeroko rozumiana kreatywność pracownicza.

Organizational climate, forming the background for human activities in a company as well as the almost tangible managerial culture, is an important factor defining efficiency. It can facilitate achieving targets, but it can also be a destructive factor hampering company effectiveness. Thus, modeling a climate of innovation supporting employee self-reliance and responsibility becomes a vital problem facing the modern manager. An innovational climate supported by a horizontally complex organizational structure free of formalism stimulates the enterprise. Another important factor is acquiescence to either relevant creativity or risk. A major value of such a climate is the creative approach to problem solving and broad employee creativity.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzania zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Buszczak A. (2002), Rzecz o sile zespołu [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 3. Gach D., Potocki A. (1998), Wpływ innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego na konkurencyjność firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Jasiński Z. (1998), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza "Placet" Warszawa.
 5. Kożusznik B. (2002), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 6. Maruszewski T. (1998), Psychologia poznawcza, PWN, Poznań.
 7. Penc J. (1998), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 8. Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 9. Piskorz Z. (2002), Twórcze zarządzanie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 10. Pocztowski A. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Robbins S. (1998), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Sadler P. (1997), Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 13. Stasiakiewicz M. (2002), Zachowania twórcze w organizacji [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 14. Strykowska M. (2002), Zawód-praca - kariera. Dynamika zmian, [w:] Strykowska M. (red.), Współczesne organizacje-wyzwania, zagrożenia, Humaniora, Poznań.
 15. Wiernek B. (2000), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu