BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Adam, Wróbel Eliza
Title
Wybór systemu informatycznego z uwzględnieniem analizy efektywności inwestycyjnej
Selection of computer system with the analysis of investment efficiency
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2005, nr 3-4, s. 113-127, bibliogr. 10 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Badania operacyjne, Metody numeryczne, System informacyjny przedsiębiorstwa, Inwestycje
Operations research, Numerical methods, Information system of enterprises, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono podstawowe zasady wyboru systemu informatycznego zarządzania. Szczególny nacisk położono na kryterium efektywności inwestycyjnej. Zaproponowano sposób wyznaczania wskaźnika ROI z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w system informatyczny, czyli korzyści biznesowych, technicznych oraz nakładów bezpośrednich i pośrednich.

Efficiency of enterprises can be improved by implementation the computer system. Among potential advantages may be found: the decrease of the half-finished products, improving time of deliveries, growth of output of production, enlargement of the sale etc. But no one can overlook that it means the cost for company, which can reach even tens million zloty. What worse, sometimes implementation is imperfect, ft means extra cost. With this reason unusually important is the choice of system. To consider potential costs and advantage may be used performance measures (e.g. ROI analysis) and treatment management information system (MIS) as strategic investments at organization. Estimating of measures should take into account: business advantages, technical advantages, direct and indirect costs of implementation. Gartner Group suggest some steps which help in the ROI analysis: 1) determine the costs and benefits for business operations, 2) establish realistic goals, 3) define objectives for each project in the program, 4) forecast the program and project ROI.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BMC's CONTROL-M., The Return on Business Integrated Scheduling, Enterprise Management Associates, 2002.
  2. EISENFELD B., Ten Steps to Forecasting and Achieving CRM ROL Gartner Group, 2001.
  3. HERNANDEZ J. A., The SAP R/3 Handbook, Second Edition, The McGraw-Hill Companies, 2000.
  4. KLONOWSKI Z. J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004.
  5. KUTZMAN K., Analiza funkcji użytkowych systemu wspomagającego zarządzanie SAP R/3, praca magisterska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2002.
  6. mySAP Human Resources at Dow Corning, SAP Case Study, 2003.
  7. STOKALSKI B., TAO Informatyki, Computerworld, 1996, nr 48, 30 grudnia 1996.
  8. System eB2, materiały promocyjne QAD, 2004.
  9. WASILEWSKI A., Metoda analizy i minimalizacji ryzyka wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, 1999.
  10. WILLCOCKS L., FEENY D., ISLEI G., Managing IT as a Strategic Resource, The McGraw-Hill Companies, 1997
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu