BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pfeifer Stanisław
Title
Addytywne modele oceny wyrobów
Additive Models for Product Assessment
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 85-96, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wyroby włókiennicze, Włókiennictwo, Towaroznawstwo, Badanie jakości, Statystyczne metody badania, Jakość wyrobów, Jakość produktów przemysłowych, Ocena wyrobów, Towaroznawstwo przemysłowe
Textile products, Textiles, Commodity science, Quality research, Statistical research methods, Quality of product, Quality of industrial products, Evaluation of products, Industrial commodities
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne i symulacje dotyczące addytywnego modelu oceny wyrobów tj. oceny całkowitej i cząstkowej, zagadnienie substancji cech oraz mierniki niejednorodności oceny towarów.

In the paper models for product assessment, based on weighted averages of partial ratings obtained from diagnostic characteristics measurements, are discussed. The problem of the substance of characteristics is brought up and the ways of solving it are given. The range of ratings and the coefficient of variation are taken as the measures of the heterogeneity of product assessment. Linear and non-linear assessment models, which make allowance for a range in the overall product assessment, are proposed. Basing on the carried out studies it can be concluded that the best models for product assessment, allowing for a range of partial ratings in the overall assessment, are the non-linear models. The well-assorted rating a depreciation coefficients make it possible to assign to products with a high level of partial ratings and law variability of characteristics high final values, in contrast to the products which get high values of partial ratings but are characterized by high variability of ratings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Abrahamowicz M., Cząstkowe funkcje jakości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1984, nr 191.
 2. Abrahamowicz M., Iwasiewicz A., Analiza addytywnego modelu kwalimetrycznego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1984, nr 191.
 3. Abrahamowicz M., Iwasiewicz A., Czy mierniki syntetyczne? "Problemy Jakości" 1984 nr 3.
 4. Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 5. Chojecki H., Kwalimetria, "Problemy Jakości" 1972, nr 1-2.
 6. Cholewicka-Goździk, Kompleksowa ocena jakości. Metoda, przykłady, PWE, Warszawa 1984.
 7. Grabński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 61, AE w Krakowie, Kraków 1984.
 8. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 9. Kindlarski E., Kontrola i sterowanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983.
 10. Kolman R., Ilościowe określanie jakości, PWE, Warszawa 1973.
 11. Kolman R., Inżynieria jakości, PWN, Warszawa 1992.
 12. Pfeifer S., Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 599.
 13. Pietras S., O jakości wyrobów, WNT, Warszawa 1971.
 14. Pociecha J., Statystyczna metody konstruowania syntetycznego miernika jakości [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, Materiały IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Wydawnictwo EJB, Kraków 1997.
 15. Wesołowski WJ., Programowanie nowej techniki, PWN, Warszawa 1975.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu