BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Tadeusz
Title
Aktualne tendencje w rozwoju statystyki
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 65-74, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Statystyka, Informacja statystyczna, Metody statystyczne
Statistics, Statistical information, Statistical methods
Company
Główny Urząd Statystyczny GUS
Abstract
W celu zapewnienia racjonalnego funkcjonowania statystyki i zapewnienia ładu informacyjnego w ramach krajowych systemów informacji bardzo ważne znaczenie ma wyróżnienie i dokładne zdefiniowanie pojęcia statystyki oficjalnej. W każdym kraju wprowadza się precyzyjne przepisy prawne gwarantujące wyraźne rozgraniczenie tego pojęcia oraz innych prac o charakterze ewidencyjno-statystycznym, niemających charakteru statystyki oficjalnej i nazywanych systemami administracyjnymi, informacyjnymi systemami zarządzania lub statystyką nieoficjalną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [Als 1992] Georges Als, Organization of Statistics in the Member Countries of the European Community. Vol. l, EUROSTAT, December.
 2. [Coo2003] Coordination of activity of entities of the State Statistical System in Ukraine, Supporting paper submitted by the State Statistical Committee of Ukraine, Statistical Commission and Economic Commission for Europe, Conference of European Statisticians, Fifty-second plenary session, CES/2004/36.
 3. [Exp2004] Experience in coordination within the Bulgarian National Statistical System, Supporting paper submitted by National Institute of Statistics, Bulgaria, CES/2004/31.
 4. [Fac2004] Factors and principle measures influencing credibility and independence of Official Statistics (under conditions of the transformation of statistics). Invited paper submitted by Czech Statistical Office), CES/2004/13.
 5. [Fel2004] Ivan Fellegi, Maintaining the credibility of Official Statistics, CES/2004/11.
 6. [Gle2004] Jean-Pierre Le Gleau, The system of official statistics in France: decentralized but closely coordinated, CES/2004/10.
 7. [How2004] How is quality of statistics managed and understood for a wider audience? Invited paper submitted by Central Statistical Office, Poland, CES/17.
 8. [Kop2004] Günter Kopsch, Michael Neutze, Annette Pfeiffer, How to communicate statistics, Invited paper submitted by Federal Statistical Office (Destatis), Germany, CES2004/16.
 9. [Kri2004] Ada van Krimpen, Pro-activity: a Prerequisite?, CES/2004/14.
 10. [Lun2004] Gunilla Lundholm, The system of official statistics in Sweden: coordination through cooperation, CES/2004/9.
 11. [New2004] Brian Newson, EUROSTAT, National Accounts, Discussant's introduction, ustna prezentacja referatu.
 12. [Off2004] Official Statistics - a recognisable and enduring national resource, Supporting paper submitted by New Zealand, CES/2004/18.
 13. [Pod 1995] Podstawowe zasady oficjalnych statystyk na obszarze Europejskiej Komisji Gospodarczej, przyjęte na 47. sesji EKG 15 kwietnia 1992, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", GUS, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu