BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hornik Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego według norm krajowych i norm Unii Europejskiej
Safety of Electric Household Equipment According to Polish and UE Standards
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 55-66, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Bezpieczeństwo produktów, Informacja konsumencka, Znaki towarowe
Commodity science, Industrial commodities, Safety of products, Consumer information, Trademarks
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu chłodniczego, przyrządów do pielęgnacji skóry i włosów, kuchni elektrycznych, kuchni mikrofalowych, ekspresów do kawy oraz żelazek.

The free flow of goods between the members of the European Union has contributed to the formation of a system which ensures the safety of products both for a user and the environment. Poland, when entering the EU, must also fulfill the requirements as regards the safety of products. The safe use of electric equipment is of special importance as in this case unfulfillment of definite requirements creates a direct danger to life. In this paper general standardized requirements as regards the safety of electric household equipment are presented. In the case of selected products detailed requirements are given. The results of the carried out analysis of the degree to which our country fulfills the above requirements entitles us to state that in the legal aspect, as regards the safety of electric equipment, we are well prepared. Poland meets the EU requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Cyrson E., Kompedium wiedzy o gospodarce, PWN, Poznań 2000.
 2. Dyrektywa nowego podejścia. Niskonapięciowe wyroby elektryczne. 93/68/EEC.
 3. Dyrektywa nowego podejścia. Niskonapięciowe wyroby elektryczne. 73/23/EEC.
 4. Galster J., Witkowski Z., Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 1999.
 5. Nowicki M., Wasilewski L., Przewodnik po dyrektywach nowego podejścia Unii Europejskiej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1998.
 6. PN-EN 60335-1. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 7. PN-EN 60335-2-3. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla żelazek elektrycznych.
 8. PN-EN 60335-2-6. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnych przyrządów.
 9. PN-EN 60335-2-24. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla sprzętu chłodniczego i wytwornic lodu.
 10. PN-EN 60335-2-25. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla kuchenek mikrofalowych.
 11. PN-EN 60335-2-30. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla ogrzewaczy pomieszczeń.
 12. PN-EN 60335-2-35. Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wody.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego, Dz.U. nr 120, poz. 1276.
 14. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. nr 15, poz. 179.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu