BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bury Agata
Title
Samodzielność finansowa a samowystarczalność samorządu terytorialnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 76-80, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse lokalne, Budżet samorządu terytorialnego
Local government, Local finance, Local budget
Abstract
Samodzielność finansową jednostek samorządu terytorialnego rozważać trzeba tak w zakresie pozyskiwania dochodów jak i wydatkowania środków. W literaturze wyróżnia się samodzielność dochodową i wydatkową, niestety brakuje ich precyzyjnego zdefiniowania. Ponadto często błędnie identyfikuje się samodzielność finansową z samofinansowaniem (czyli samowystarczalnością) samorządu terytorialnego. W artykule podjęto się zdefiniowania tych pojęć i uporządkowania wzajemnych zależności między nimi.

Financial independence of self-government is considered in the range of gaining income and spending of means. Financial autonomy is sometimes false identifying because there is a lack of literature in this matter. The article presents definitions and some connections between them. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Denek E. (1994): Niektóre systemowe uwarunkowania samodzielności samorządu terytorialnego w Polsce. W: Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego. Katowice: Akademia Ekonomiczna, s. 59.
  2. Drwiłło A. (1993) W: Drwiłło A., Gliniecka J., Lamenta L., Wójcik J.: System dochodów samorządu terytorialnego. Sopot, s. 24.
  3. Letko D. (1998): Samodzielność finansowa gmin. W: Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych. Bielsko-Biała, s. 67.
  4. Skorupka S., Auderska A., Łempicka Z. (1969) (red.): Maty Słownik Języka Polskiego. Warszawa: PWN, s. 733-744.
  5. Patrzałek L. (1998): Finanse lokalne. Wrocław: Akademia Ekonomiczna, s. 35.
  6. Regulski J. (2000): Samorząd III Rzeczypospolitej - Koncepcje i realizacja. Warszawa, s. 263.
  7. Walasik A. (1998): Ograniczenie podmiotowości gminy w obszarze instrumentalizacji lokalnej polityki podatkowej. W: Dolata S. (red.): Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. T. II, Opole, s. 149-153.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu