BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Famulska Teresa
Title
Zdolność podatkowa a podatki pośrednie
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 81-86, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Podatki, Podatki pośrednie, System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatek akcyzowy
Taxes, Indirect taxation, Tax system, Value Added Tax (VAT), Excise tax
Abstract
Artykuł dotyczy problemu zdolności podatkowej w zakresie podatków pośrednich. Zagadnienie zdolności podatkowej w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego autorka rozpatruje z punktu widzenia: 1) ostatecznego nabywcy (konsumenta) określonego dobra lub usługi, czyli "ekonomicznego" podatnika; 2) podmiotu wskazanego w przepisach prawnych jako podatnika tychże podatków - głównie są to podmioty gospodarcze.

The article describes the problem of taxable capacity and indirect taxes. The problem of value added tax (vat) and excise tax is described from consumer's point of view. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adam L. (1962): Podatki i opłaty w kapitalizmie. Warszawa: PWE.
 2. Bouvier M. (2000): Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. Warszawa: Konieczny i Kruszewski.
 3. Bradford D.F. (2000): Taxation, Wealth and Saving. Massachusetts: The MIT Press Massachusetts Institute of Technology Cambridge.
 4. Dolata S. (1999): Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym. Opole: Uniwersytet Opolski.
 5. Famulska T. (1998): Oddziaływanie systemu podatkowego na rynek finansowy. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 6. Gaudemet P.M. (1990): Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 7. Grapperhaus F.H.M. (2000): Opowieści podatkowe Drugiego Millenium. Toruń: Dom Organizatora.
 8. Komar A. (1996): Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.
 9. Kuźmińska H., Majewicz M. (1996): Obciążenia podatkowe w gospodarstwach pracowników i emerytów (wyniki badań Instytutu Finansów). "Przegląd Podatkowy" 4. s. 3-5.
 10. Majewicz M. (1997): Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej. "Prawo Przedsiębiorcy" 27-28.
 11. Nightingale K. (2000): Taxation. Theory and Practice 2000/2001 Edition. London: Pearson Education.
 12. Sobiech J. (2000): Wzajemne powiązania pomiędzy opodatkowaniem bezpośrednim a opodatkowaniem pośrednim. W: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. VI Opodatkowanie. Poznań: Akademia Ekonomiczna (materiały konferencyjne).
 13. Tegler E. (1994): Wybrane zagadnienia zdolności podatkowej. W: Czerwińska E. (1994) (red.): Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu