BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir
Title
Wpływ polityki monetarnej na poziom kursu walutowego - doświadczenia polskie
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 97-105, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Polityka pieniężna, System finansowy, Kurs walutowy, Banki centralne
Monetary policy, Financial system, Exchange rates, Central banks
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
W artykule przedstawiono oddziaływanie polityki monetarnej na poziom kursu walutowego w Polsce w latach 90-tych. Polityka ta podporządkowana była zasadniczemu celowi w postaci stabilizowania poziomu cen, utożsamianym w praktyce z obniżaniem poziomu inflacji.

The article presents an influence of monetary policy on the level of exchange rate in Poland in 90's. The aim of that policy was to stabilise of prices' level, which was related to lowering the level of inflation. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fischer S. (2001): Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?. International Monetary Fund.
  2. Gotz-Kozierkiewicz D. (2000): Mało obiecujący spektakl. "Rzeczpospolita" 01.03.2000.
  3. Jankowiak J. (2000): Gwiazdorzy i halabardnicy. "Rzeczpospolita": 14.02.2000.
  4. Pietrzak B. (2000): Koncepcja nowej międzynarodowej architektury finansowej - trwała tendencja czy doraźne działanie. Poznań: Materiały Konferencji Katedr Finansowych.
  5. Pietrzak B., Polański Z. (1997) (red.): System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. Warszawa: PWN.
  6. Szpunar P. (2000)): Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. Warszawa: PWE.
  7. Zettelmeyer J. (2000): The Impact of Monetary Policy on the Exchange Rate: Evidence from Three Small Open Economies. IMF Working Paper: WP/00/141.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu