BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczak Andrzej
Title
Główne kierunki polityki pieniężnej w Polsce w 2000 roku
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 132-148
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Banki centralne, Polityka pieniężna NBP, Podaż pieniądza, Stopa procentowa, Operacje otwartego rynku, Kurs walutowy, Rezerwy obowiązkowe banków, Rezerwy walutowe, Zadłużenie zagraniczne
Central banks, NBP monetary policy, Money supply, Interest rate, Open market operations, Exchange rates, Banks obligatory reserves, Foreign exchange reserves, Foreign debt
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
W artykule skoncentrowano rozważania wokół polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w 2000 roku. Roczny cel inflacyjny nie został zrealizowany. Polityka pieniężna NBP miała charakter restrykcyjny. Świadczyły o tym bardzo wysokie stopy procentowe i dyscyplina w emisji pieniądza. Najważniejszym wydarzeniem w polityce kursu walutowego było upłynnienie kursu złotego. Na podstawie danych za trzy kwartały 2000 r. można wskazać na dość ustabilizowaną sytuację Polski w zakresie równowagi zewnętrznej. Zanotowano niewielką poprawę w zakresie zadłużenia zagranicznego. Rezerwy dewizowe nie uległy zmianie. Pewien niepokój budzi wysokość wskaźnika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski informującego o stopniu zagrożenia kryzysem walutowym.

The author of the paper concentrates on monetary policy of National Polish Bank in 2000. Annual inflationary aim wasn't realised. Monetary policy of National Polish Bank had restrictive character. Interest rates and discipline of money issue increased in 2000. Selling of exchange rate of złoty was the most important event of the year. Level of Polish investment ratio informed us about the level of danger in currency crisis. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rybiński K.: Możliwości i celowość regulacji przepływu kapitałów krótkoterminowych. Referat opublikowany przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, czerwiec 2000 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu