BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa
Title
Finansowanie zadań publicznych w okresie transformacji gospodarczej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 160-168
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Sektor publiczny w gospodarce, Finanse publiczne
Systemic transformation, Public sector in economy, Public finance
Abstract
W artykule wskazano na zasadnicze uwarunkowania wyjściowe dla realizacji zadań publicznych, jakie miały miejsce na początku lat 90. Następnie przedstawiono aktualny stan finansowania sektora publicznego oraz czynniki go warunkujące. Na tym tle sformułowano możliwości rozwoju zadań publicznych w Polsce. (fragment tekstu)

The article shows fundamental conditions for realizations of public aims, which took a place at the beginning of 90's. Next the current state of financing of public sector and its features were presented. Possibilities of public aims development in Poland were also formulated. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamiak E., Siarkiewicz A.: Obsługa krajowego zadłużenia budżetu w latach 1992-96. "Bank i Kredyt" 1997 nr 10.
  2. Gotz-Kozierkiewicz D.: Polityka pieniężna w latach 90-ych. W: Polityka finansowa w okresie transformacji - doświadczenia lat dziewięćdziesiątych. Warszawa, Instytut Finansów WSKB 1999.
  3. Kaleta J.: Jak odbudować finanse państwa. W: Rola polityki pieniężnej i finansowej w procesie przekształceń. Poltext 1993.
  4. Lubińska T.: Struktura i wolumen oszczędności. "Nowe Życie Gospodarcze" nr 1 2000.
  5. Marciniak S.: Główne błędy polskiej polityki gospodarczej. Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich. Warszawa PTE, 2001 r.
  6. Mączyńska E.: Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar. VII Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa 2001 r., Zeszyt 6.
  7. Nieckarz S.: Dług publiczny i zadłużenie zagraniczne. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000 nr 48.
  8. Owsiak S.: Skutki procesu transformacji systemu finansów publicznych. W: System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej. PWN, Warszawa, 1995.
  9. Polański Z.: Polityka pieniężna w Polsce w drugiej połowie lat 90-ych. "Materiały i Studia" nr 72, NBP, 1998.
  10. Wernik A.: Budżet państwa i dług publiczny. W: Raport o stanie finansowym państwa w 1999 r. Instytut Finansów WSUiB, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu