BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marczak Jarosław
Title
Podatki jako źródło dochodów budżetowych w Republice Czeskiej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 169-178, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Podatki, System podatkowy, Finanse publiczne, Dochody budżetowe, Budżet państwa
Taxes, Tax system, Public finance, Budget revenue, State budget
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest system podatkowy w Czechach. Podatki stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa i budżetów samorządowych. Na tle ogólnego zarysu systemu budżetowego w Czechach autor charakteryzuje poszczególne podatki w systemie podatkowym: podatek od dochodu osób fizycznych, podatek od dochodu osób prawnych, podatek od wartości dodanej, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, podatek od spadków, darowizn i przeniesienia nieruchomości, podatek drogowy.

Tax system in Czech Republic is the aim of that article. Taxes are the basic source of government incomes and self-government budgets. General description of budget system in Czech Republic and selected taxes in tax system such as tax on physical bodies, tax on legal bodies, value added tax, immovable property tax, excise, legacy, gift and road tax was presented. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Danove zakony a vyhlasky 2001 (stan prawny na dzień 1.01.2001), ANAG, Olomouc 2001.
  2. Hamernikova B., Kubatova K.: Verejne finance. Eurolex Bohemia, Praha 2000.
  3. Pekova J.: Verejne finance. Codex Bohemia, Praha 1999.
  4. Streckova Y., Maly I.: Verejna ekonomie. Pro skolu i praxi. Computer Press, Praha 1998.
  5. Vancurova a kol. A.: Dcthovy system CR 2000. VOX, Praha 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu