BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marczakowska-Proczka Joanna
Title
Skarb Państwa w publicznym systemie finansowym Polski
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 179-185, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Interwencjonizm państwa, Sektor publiczny w gospodarce, Finanse publiczne, Gospodarka, Dług publiczny
States' role in economy, Government intervention, Public sector in economy, Public finance, Economy, Public debt
Company
Ministerstwo Skarbu Państwa
Abstract
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie roli Skarbu Państwa w publicznym systemie finansowym. Autorka omawia organizację i sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa oraz analizuje zadłużenie Skarbu Państwa. Wyodrębnia następujące funkcje Skarbu Państwa: majątkową, skarbnika, gwaranta i poręczyciela oraz inwestora.

The aim of the article is a role of a Treasury in public financial system in Poland. The author discusses organization and the way of government property's management and analysis of national debt. The author pointed out some Treasury's functions such as relating to property, treasurer, guaranter, guarantee and investor. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borodo A. (1999): Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot.
  2. Domaszewicz R. (1994): Finanse w gospodarce rynkowej. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
  3. Gajl N. (1996): Skarb Państwa. PWE, Warszawa.
  4. Gaudemet P.M. (1990): Finanse publiczne. PWE, Warszawa.
  5. Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Pancewicz J. (1999): Zakres sektora publicznego w Polsce. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk.
  6. Owsiak S. (1999): Finanse publiczne teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
  7. Pietrzak B., Polański Z. (2000) (red.): System finansowy w Polsce lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa.
  8. Prognoza długu publicznego i kosztów jego obsługi do 2019 r. Materiały Ministerstwa Finansów.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu