BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mitręga-Niestrój Krystyna
Title
Liberalizacja przepływów kapitałowych w Polsce - szanse i zagrożenia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 186-194, bibliogr. 11 poz
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Międzynarodowe rynki finansowe, Liberalizm gospodarczy, Kapitał zagraniczny, Inwestycje
International financial markets, Laissez faire, Foreign capital, Investment
Country
Polska
Poland
Abstract
Pełna liberalizacja przepływów kapitału jest jednym z warunków wstępnych przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Artykuł zawiera analizę szans i zagrożeń dla gospodarki Polski wynikających z liberalizacji przepływów kapitałowych. Autorka podkreśla, że całkowitą liberalizację przepływów kapitałowych powinno poprzedzać umocnienie gospodarki. Jej zdaniem, w obecnych warunkach szczególnie wymagane jest utrzymanie ograniczeń w przepływie kapitału krótkoterminowego.

Full liberalization of capital flows is one of the conditions in joining Poland into EU. The article consists of analysis of chances and threads for Polish economy, which influence from liberalization of capital flows. Full liberalization of capital flows should be proceeding by strengthening the economy according to the author. Remaining limitations in short-term capital flows is required in current situation according to the author of that paper. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cichowski L. (1998): Przepływ kapitału i technologii. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 8.
 2. Claessens S., Glaessner T. (1998): Internationalization of Financial Services in Asia. Washington, World Bank, s. 3.
 3. "Gazeta Bankowa" 2/2001, s. 8.
 4. Małecki W. (2000): Ryzyko kryzysu walutowego w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 4, s. 3-4.
 5. NBP (2000): Polska: Międzynarodowa Pozycja Inwestycyjna.
 6. NBP (2001): Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego 12/2000.
 7. OECD (1998): Znaczenie dostępu do wolnego rynku. Korzyści płynące z liberalizacji handlu i inwestycji. Paris: OECD Publications, s. 28.
 8. Rybiński K. (2000): Możliwość i celowość regulacji przepływu kapitałów krótkoterminowych w Polsce. "Gospodarka Narodowa"4, s. 31.
 9. Sporek T. (1995): Międzynarodowa integracja gospodarcza. Katowice: Wydawnictwo STAPIS, s. 79 i 89.
 10. Syrek M. (2000): Globalizacja współczesnego kapitału. Materiały konferencyjne pod redakcją I. Pyka, Ustroń 11-12.05.2000, Katowice: WSZMiJO, s. 20-21.
 11. World Bank/IMF (1997): The Internationalization of Financial Services: Not Just Another Sector. An Issue Note for the Workshop at the 1997 Annual World Bank/IMF Meetings, Hong Kong, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu