BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Połczyński Jacek
Title
Znaczenie fiskalne zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w latach 1994-1999
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 195-203
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Podatki, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Ryczałt, Dochody budżetowe, Budżet państwa
Taxes, Income tax, Individual income tax, Lump sum, Budget revenue, State budget
Abstract
W artykule omówiono znaczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w dochodach budżetu państwa w latach 1994-1999. W rozważaniach uwzględniono także uwarunkowania wysokości dochodów budżetowych z tego podatku, a mianowicie: stawki ryczałtu ewidencjonowanego, swoboda wyboru ryczałtu, ograniczenia podmiotowo-przedmiotowe opodatkowania ryczałtem i zasady korzystania z ulg podatkowych.

The article refers to fiscal meaning of lumped income tax on recorder revenue in 1994-1999. Level of budget income from this tax particularly: lump-sum rate, freedom of choosing lumps, limits of lumped tax and the rules of using the tax relief. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu