BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Styczek Dariusz
Title
The Zloty Gains More Ground : Polish - Belarus Trade
Source
The Warsaw Voice, 1995, nr 49(371), p.10
Keyword
Handel międzynarodowy
International trade
Country
Białoruś, Polska
Belarus, Poland
Abstract
Począwszy od 1996 roku Polska i Białoruś postanowiły, że rozliczenia między tymi krajami będą dokonywane w złotówkach. Białoruś ma wciąż niewielki udział w polskim handlu zagranicznym - tylko 0.8 procent. Polska jest trzecim co do wielkości partnerem zagranicznym Białorusi (11 procent .

Beginning in 1996, Poland and Belaus will settle international accounts in zlotys. Belarus still has a minimal share in Polish foreign trade, only 0.8 procent Poland is Belarus' third largest trading partner with 11 percent of total value.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7591
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu