BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zadora Halina
Title
Przedsiębiorstwo wobec ryzyka finansowego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 393-400, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Zachowania przedsiębiorstw
Risk, Risk management, Enterprises financial management, Decision making under conditions of risk, Enterprise behaviour
Abstract
Przedsiębiorstwo działa w warunkach ryzyka. Ryzyko jest obecne w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Czynniki ryzyka mogą być różne, a ich charakter sprawia, że mówimy o ryzyku systematycznym lub ryzyku specyficznym. Przedsiębiorstwo może skutecznie ograniczyć ryzyko systematyczne, jeśli zbuduje system regulacji składający się z elementów sprzężonych ze sobą w sposób alternatywny. W artykule przedstawiono okoliczności powstawania ryzyka, ryzyko finansowe i inne ryzyka działalności przedsiębiorstwa, zachowania przedsiębiorstw wobec ryzyka oraz przykłady ochrony przed ryzykiem.

Company plays in conditions of risk. The risk appears in operational, financial and investment activity. The features of risk might be different and their character allows us to talk about systematic and specific risk. The company may sufficiently limit the systematic list if its builds regulation system combined of the coupling element in alternative way. Conditions of creating the risk, financial risk and other kinds of risk of company's activity risk were presented. Company's reaction of the risk and the example of the protection against risk were also mentioned. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziawgo D. (1998): Credit-rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa.
  2. Fedorowicz Z. (1995): Podstawy teorii finansów. Poltext, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  3. Gmytraszewicz M. (2001): Rezerwy w rachunkowości. Difin, Warszawa.
  4. Lange O. (1965): Wstęp do cybernetyki ekonomicznej. PWN, Warszawa.
  5. Smithson Ch.W., Smith C.N., Wilford Jr D.S. (2000): Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu