BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Artur
Title
Wybrane aspekty kształtowania oprocentowania kredytów związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych na rynku bankowym w Polsce
Selected aspects of movements in interest rates of credits connected with credit card operations in the Polish banking market
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 4, s. 41-59, bibliogr. 53 poz.
Keyword
Bankowość detaliczna, Marketing bankowy, Karty kredytowe, Polityka cenowa, Oprocentowanie kredytów bankowych
Retail banking, Bank marketing, Credit cards, Pricing policy, Bank lending rate
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wybranych problemów związanych z kształtowaniem oprocentowania kredytów kartowych, przyznawanych osobom fizycznym na bankowym rynku kart kredytowych w Polsce, a w szczególności określenie czynników mających wpływ na poziom tego oprocentowania i jego zmiany. Zagadnienia szczegółowe omówione w opracowaniu to: oprocentowanie jako składnik ceny kredytu kartowego; kształtowanie oprocentowania jako element polityki cenowej banków na rynku kart kredytowych; czynniki wpływające na wysokość oprocentowania kredytów kartowych; warunki i zasady zmiany oprocentowania kredytów kartowych; kryteria i zasady różnicowania oprocentowania kredytów kartowych; znaczenie oprocentowania kredytów kartowych w polityce marketingowej banków i decyzjach konsumenckich na rynku kart kredytowych w Polsce; ustawa antylichwiarska a możliwości kształtowania oprocentowania kredytów kartowych przez banki.

The aim of the paper is to analyse some selected issues connected with the movements of interest on credit cards granted to individual persons acting in the (bank) credit card market in Poland. The identification of factors which influence the level of interest and its changes is the most important. In the initial part of the paper a general overview of the interest on credit cards as a price component and a bank price policy element has been presented. Then external (banking environment) and internal factors, having impact on the credit card interest level, conditions and principles of changing it and ways of differentiating it. The present and future importance of the credit cards interest for bank marketing policy and consumer decisions in the credit cards market has been determined. In the final part of the paper the actual and potential (in the long-term perspective) impact of the so called anti-usurious act on the credit card interest imposed by the banks, and also on the further development of credit cards in Poland have been described.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blajer P. (2002), Według własnego uznania, "Rzeczpospolita" z 16 maja.
 2. Blajer P. (2004), Kalkulator nie wystarczy, "Rzeczpospolita" z 1 kwietnia.
 3. Bodył Szymala P. (2006), O ustawie antylichwiarskiej, "Prawo Bankowe", nr 1.
 4. Capiga M. (2006), Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 5. Combs K. L., Schreft S. L. (1999), -Do Consumers Really Want Credit Card Reform? "Economic Review", Third Quarter.
 6. FRB (2006), Federal Reserve Statistical Release, http://www.federalreserve.gov.
 7. Głogowski (2005), Opinie, "Gazeta Prawna" z 7 czerwca.
 8. IBnGR (2003), Zagrożenia dla konsumentów na rynku bankowości detalicznej w Polsce, UOKiK, Warszawa. IBnGR (2005), Zadłużenie konsumentów w bankach i instytucjach finansowych, IBnGR, Gdańsk.
 9. Iskra J. (2001), Jedna z talii, "Gazeta Wyborcza" z 3 lipca.
 10. Janiak A. (2002), Bankowe umowy kredytowe. Część I "Prawo Bankowe", nr 4.
 11. Gazeta Prawna (2005), Karty kredytowe w wybranych bankach, "Gazeta Prawna" z 17-19 czerwca.
 12. Krześniak M. (2006), Zbliża się koniec drogich kart kredytowych, "Gazeta Prawna" z 14 lutego.
 13. Kwiatkowski J.W. (1995), Bankowe karty płatnicze, Wyd. AWA, Warszawa.
 14. Lach A. (2003), Każdy bank ma to, co wypada mieć, "Gazeta Bankowa" z 4 sierpnia.
 15. Lipiński S. (2004), Najpierw policzcie, "Gazeta Bankowa" z 30 sierpnia.
 16. Macierzyński M. (2006), Na ustawie antylichwiarskiej już wygrali posiadacze kart kredytowych, 22 lutego, http://www.bankier.pl.
 17. Manning R.D. (2001), Credit Card Nation. The Consequences of America's Addiction to Credit, Basic Books, New York.
 18. Morawiecka A. (2002), Nie ma szans na obniżkę cen kart kredytowych, "Puls Biznesu" z 14 października.
 19. Myczkowska A. (2003), Cena darmowej pożyczki, "Rzeczpospolita" z 9 stycznia.
 20. Myczkowska A. (2005a), Rok bezprecedensowego wzrostu, "Rzeczpospolita" z 18 stycznia.
 21. Myczkowska A. (2005b), Karta sposobem na debet, "Rzeczpospolita" z 27 października.
 22. Myczkowska A., Więcław E. (2005), Mniejsze odsetki, większe opłaty, "Rzeczpospolita" z 10 sierpnia.
 23. NBP (2006a), Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów - od 1998 r., http://www.nbp.pl.
 24. NBP (2006b), Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, . Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 25. Orłowski W.M. (2005), Ustawa prolichwiarska. "Gazeta Wyborcza" z 29 lipca.
 26. Pawłowicz L., Lepczyński B., Penczar M. (2004), Więcej szkód niż korzyści, "Rzeczpospolita" z 2 września.
 27. Pieczkowski M. (1999), Credit scoring przy masowej emisji kart kredytowych, "Bank", nr 3.
 28. Portfel.pl (2004a), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 9.
 29. Portfel.pl (2004b), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 12.
 30. Portfel.pl (2005a), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 3.
 31. Portfel.pl (2005b), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 6.
 32. Portfel.pl (2005c), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 9.
 33. Portfel.pl (2005d), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 12.
 34. Portfel.pl (2006a), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 3.
 35. Portfel.pl (2006b), Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych, "Biuletyn Bankowy" nr 4.
 36. Regulaminy kart kredytowych następujących banków: BPH PBK, Citibank Handlowy, ING Bank Śląski, Lukas Bank Millenium, BZ WBK, mBank, Multibank, PKO BP, Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska.
 37. Rogoń D. (2003), Debet na rachunku bankowym - konstrukcja prawna i skutki, "Prawo Bankowe", nr 5.
 38. Silber M., Marchant N., Westra B. (2004), Credit card survey, Office of Fair Trading, www.oft.gov.uk.
 39. Soman D. (2001), Effects of Payment Mechanism on Spending Behavior: The Role of Rehearsal and Immediacy of Payments, "Journal of Consumer Research", Vol. 27, March.
 40. Stecki L. (1998), Karty kredytowe, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 41. Szczepaniec M. (2004), Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 42. Szpringer W. (2005), Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 43. The European Banker (2004), Consumer credit catch-up, "The European Banker", 2004.
 44. Usowicz E. (2005a), Bank potrafi oskubać dwa razy, "Gazeta Prawna" z 15 lutego.
 45. Usowicz E. (2005b), Muszą wybierać: odsetki lub kara, "Gazeta Prawna" z 15 lutego.
 46. Usowicz E. (2005c), Lichwa do trybunału, "Gazeta Prawna" z 8 listopada.
 47. Wąsowski W. (2004), Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Warszawa, Difin.
 48. Witczak A. (2005), Łatwiej o "kredytówkę", "Home&Market", nr 10.
 49. Żwiruk K. (2004a), Czemu wszyscy płacą tyle samo? Oprocentowanie kart kredytowych, http://kartyonline.net, 9 marca.
 50. Żwiruk K. (2004b), Grace period - zaszczyt czy konieczność?, http://kartyonline.net, 29 marca.
 51. Żwiruk K. (2004c), Oprocentowanie kart kredytowych - jak liczyć i porównywać, http://kartyonline.net, 6 sierpnia.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu