BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Jerzy
Title
Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych i podatku VAT - kierunki zmian
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 204-208, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Podatki, Prawo podatkowe, Podatek dochodowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Ulgi podatkowe, Zwolnienia podatkowe
Taxes, Tax regulations, Income tax, Value Added Tax (VAT), Tax incentives, Tax exemption
Abstract
Artykuł zawiera przedstawienie najważniejszych zmian, jakie wprowadzono w preferencjach podatkowych w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT w końcu 2000 roku. Zmiany te szły w kierunku zwiększenia dochodów budżetowych poprzez ograniczenie niektórych preferencji podatkowych oraz uszczelnienie realizacji zobowiązań podatkowych. Zmianom legislacyjnym nie towarzyszyła natomiast reorientacja na pobudzanie aktywności gospodarczej. Nie ma też obecnie w polskim systemie podatkowym silnych instrumentów zachęcających do wprowadzania nowych technik i technologii czy rozwijania eksportu.

The article consists of presentation the most important changes, which were implemented in tax preferences in income tax and vat in the end of 2000. The changes aimed to increased budget incomes through limited some tax preferences and realization of tax obligations. Legislation changes were not followed by reorientation to boost economic activity. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. DzU nr 144 poz. 930.
  2. Inventor der Steuern. Kommision der Europeischen Gemeinschaffen. Luxemburg 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu