BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Ewa, Żuk Waldemar
Title
Metodyka badania transportu wilgoci za pomocą komputerowego systemu "Hy-Tester"
Methodology for Testing the Migration of Humidity Using the Computer System "Hy-Tester"
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 685, s. 33-45, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Towaroznawstwo przemysłowe, Wyroby włókiennicze, Towaroznawstwo, Materiały obuwiowe, Metody pomiarowe, Metodologia badań, Oprogramowanie komputerowe, Wyroby skórzane
Industrial commodities, Textile products, Commodity science, Footwear materials, Measuring methods, Research methodology, Computer software, Leather goods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki pomiaru parametrów opisujących transport wilgoci w materiałach o zróżnicowanych właściwościach hydrofilowych i strukturze, na prototypowym, kompterowym urządzeniu "Hy-Tester".

Detailed procedures for operating the "Hy-Tester" system and a method for measuring a number of quantities describing the migration of humidity in a group of materials used for footwear and clothing are presented. An operator is able to determine the moment of achieving the thermal and sorptive equilibriums and then to start the measurement proper. The process is of a dynamic character, and the measuring system makes it possible to follow temperatures and relative humidities in the media on both sides of the tested sample and to analyse changes in them in the function of time. On the basis of the registered data various quantities describing the migration of humidity are determined. Two methods for determining steam permeability, as the instantaneous permeability and in the state of equilibrium, are described. Also a method for determining the sorption of steam by the tested material is described. The problem of outdropping of humidity, a phenomenon that is important for the evaluation of the hygienic properties of a material, is analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badania transportu wilgoci w materiałach odzieżowych i obuwniczych z wykorzystaniem nowych metod i przyrządów pomiarowych, E. Marcinkowska, E. Nycz, W. Żuk, Projekt badawczy 7 T08 019 09, Politechnika Łódzka, Instytut Włókienniczy, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1997.
  2. Marcinkowska E., Żuk W., Badania właściwości higienicznych materiałów Z wykorzystaniem komputerowego systemu" Hy- Tester". Etap I. Metodyka pomiaru transportu wilgoci, Sprawozdanie z badań statutowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 10/KTP/2/2003/S, Kraków 2003.
  3. Marcinkowska E., Żuk W., "Hy-Tester" - an Instrument for Testing Comfort Properties of Leather and Leatherlike Materials, "Journal of the American Leather Chemists Association" 2000, vol. 95, nr 9.
  4. Marcinkowska E., Żuk W., Water Vapor Permeability Measurement with the "Hy-Tester" Physical Simulator, "Journal of the American Leather Chemists Association" 2001, vol. 96.
  5. Symulacja fizyczna w badaniach procesów wymiany masy w tekstyliach i materiałach skóropodobnych, E. Marcinkowska, K. Kobiela-Mendrek, E. Nycz, W. Żuk, Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego KBN 7 T08E 067 16, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Włókienniczy, Bielsko-Biała 2002.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu