BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuzek-Dominik Dagmara
Title
Sytuacja i perspektywy rozwoju polskiego przemysłu winiarskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Situation and the Growth of Wine Industry in Poland after Integration with European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 2, s. 353-357, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Produkcja alkoholu, Produkcja napojów alkoholowych, Integracja gospodarcza Polski z UE
Production of alcohol, Alcohol production, Poland's economic integration with the EU
Note
synopsis, summ.
Abstract
Przedstawiono sytuację i perspektywy przemysłu winiarskiego w Polsce, który po pewnym załamaniu w połowie lat 90., wskazuje obecnie rosnącą tendencję produkcji, wzrost udziału produkcji win gronowych i ogólną poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej całej branży. (skróc. oryg. streszcz.)

The growth of wine industry in Poland in nineties was presented in this article. Wine industry after crisis in the middle of nineties wine industry in Poland characterizes with growing production trend, growth of grape wine shave and general improvement in financial and economical situation. From the other side growth of import together with growing consumption may be observed. In connection with expected further growth of winę production and creation ofgroup ofbranch leaders together with growing general quality level of Polish wine industry there are good perspectives for wine industry. As comparison to the Polish wine market presented market wine in UE. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gałaj M. (2000): Przemiany struktur światowego rynku winiarskiego i ich oddziaływanie na krajowy rynek wina. Stan i perspektywy, PFiOW, 9, s. 25-26.
  2. Rynki Alkoholowe, 2003, 11, s.25.
  3. Roczniki Statystyczne GUS, 1998, 2000, 2002.
  4. Szczepaniak J. (1999): Produkcja i rynek win w Polsce na tle Unii Europejskiej. PFiOW, 5, s.8-11.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu