BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawrycka Małgorzata, Szymczak Anna
Title
Wykorzystanie wybranych wskaźników makroekonomicznych do oceny efektywności gospodarek krajów Unii Europejskiej
Using some Macroeconomic Indicators for the Evaluation of EU Economies Efficiency
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1099, s. 176-184, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Keyword
Wskaźniki ekonomiczne, Produkt krajowy brutto (PKB), Produktywność
Economic indicators, Gross domestic product (GDP), Productivity
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano wybrane miary umożliwiające ocenę zmian zachodzących w gospodarkach wybranych krajów UE oraz podjęto próbę oceny stopnia dysproporcji, zbieżności bądź rozbieżności ich rozwoju. Z przedstawionych w artykule rozważań wynika, że istotnym problemem staje się przeprowadzanie analiz w celu faktycznego dyskontowania sukcesu wynikającego z integracji. Z badań można wnioskować, że współczesna gospodarka globalna wymaga stałych dostosowań do zmieniających się warunków działania. Kraj, który tego nie czyni szybko, zostaje w tyle. Przyjęcie nieodpowiedniej strategii rozwoju danej gospodarki obniża tym samym jej pozycję w rankingach międzynarodowej konkurencyjności.

European Integration Process, in which Poland actively participates, made the continuous efficiency measurements in comparison with other HU countries necessary. Therefore, this paper presents chosen measurements/measures (GDP p.c., unemployment and employment rates, efficiency) allowing the evaluation of changes in EU economies and an attempt was made to explore the degree of disproportion of convergence in their development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.
 2. Bombała B., Aksjologiczne przesłanki integracji europejskiej, [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żakowski, Elipsa, Warszawa 2002.
 3. Borkowska S., Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, IPSS, Warszawa 2003.
 4. Dyński L, Gospodarcze zróżnicowania regionalne a procesy integracyjne, [w:] Wzrost gospodarczy - integracja Europy - otoczenie finansowe współczesnej firmy, red. L. Olszewski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 5. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 6. http://europa.eu.int/comnVeurostat.
 7. Johann M., Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności, Difin, Warszawa 2005.
 8. Kalinowski A., Nadrabianie dystansu, "Przegląd Techniczny" 2005 nr 4.
 9. Oyrzanowski B., Makroekonomia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 10. "Rocznik Statystyczny" 1991-2004, GUS, Warszawa.
 11. Sobocka-Szczapa H., Unia Europejska - Polska. Sytuacja na rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych, IPiSS, Warszawa 2003.
 12. www.statgov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu