BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarski Maciej
Title
Inicjatywa wspólnotowa URBAN jako narzędzie polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów miejskich
Community Initiative URBAN as a Tool of the EU Policy Concerning URBAN Areas Development
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1099, s. 438-449, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Keyword
Rozwój miasta, Program URBAN, Miasto
City development, URBAN Programme, City
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wyzwania przed którymi staja europejskie miasta. Przybliżono genezę inicjatywy wspólnotowej URBAN. Omówiono silne i słabe strony tego programu. Zamieszczono i porównano dane dotyczące programów URBAN I i URBAN II.

Europe is a continent characterised by high degree of urbanization. Nowadays about half of the population live in cities and towns with more than 50 000 inhabitants. The URBAN areas are, on the one hand, centres of economy, culture, science and technology but on the other they face major problems such as multiple deprivation, economic and social exclusion, degradation of both the natural and built environment, congestion, crime, intolerance and racism, and loss of a sense of community. That leads us to idea of sustainable URBAN development. The purpose of this paper is to present EU URBAN development policy. In particular there is described an instrument of the policy - Common Initiative URBAN, its history, goals, actions and achievements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ex Post Evaluation of URBAN Community Initiative 199401999, Final Report, August 2003, GHK, Bruxelles-London.
  2. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/urban2/urban/audit/src/intro.html.
  3. Notice to the Member States on URBAN (Ref. 94/C 180/02).
  4. The Programming of the Structural Funds 2000-2006: An Initial Assessment of the Urban Initiative, komunikat Komisji Europejskiej COM (2002) 308 final, Bruxelles 2002.
  5. The URBAN Audit. An Introduction and First Results, Elisabeth Helander, Komisja Europejska. Prezentacja przygotowana na Szczyt w Noorgvijk, październik 2004, plik City Summit Presenta-tion.pdf, http://www.urbanaudit.org.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu