BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pancer-Cybulska Ewa
Title
Problematyka małych regionów w polityce spójności Unii Europejskiej
Small Regions as the Subject in the EU Cohesion Policy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1099, s. 392-402, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Keyword
Polityka regionalna, Region, Regionalizacja
Regional policy, Region, Regionalization
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa
Europe
Abstract
Podano kryteria klasyfikacyjne regionów NUTS 1-3. Przedstawiono dane statystyczne dotyczące regionów w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.

There exist problems with accessing small regions to the common regional policy. Small regions are defined on the NUTS 3 level, but they also exist as NUTS 2 and NUTS 1 regions. The consequences of the successive EU enlargements change the common regional policy. It means selection criteria, objectives, financial frames and expenditure on regional policy change. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A New Partnership for Cohesion - Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, KË, Brussels 2004.
 2. "Eurostat News Release" 2004 nr 21.
 3. Eurostat Yearbook 2004, KE, Luxembourg 2004.
 4. "Mały Rocznik Statystyczny Polski" 2003, GUS, Warszawa 2003.
 5. Memo on European Territorial Breakdown, Regional Statistics Section, Eurostat, kwiecień 2001.
 6. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, red. J. Szlachta, Biuletyn PAN KPZK, z. 191, Warszawa 2000.
 7. Pancer-Cybulska E., Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym, AE, Wrocław 2005.
 8. Prawo Unii Europejskiej, Wyd. Park, Bielsko Biała 2005.
 9. Regions: Statistical Yearbook 2004, Eurostat, KE, Luxembourg 2004.
 10. Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of May 2003 on the Establishment of a Common Classification of Territorial Units for Statistics (NUTS), OJ L 154,21.06.2003.
 11. "Rocznik Statystyczny Województw", GUS, Warszawa 2004.
 12. Statistical Regions in the EFTA Countries and the Central European Countries (CEC), Eurostat, KË, Luxembourg 1999.
 13. Wojtasiewicz L., Badania regionalne i programowanie rozwoju regionów - nowe koncepcje metodologiczne, [w:] Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, Toruń 2001.
 14. Żebrowska-Cielek J., NUTS - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, PARR, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu