BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecki Rafał
Title
Techniki analizy kondycji finansowej firm oparte na wybranych tradycyjnych i nowoczesnych miernikach na przykładzie PTC SA
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 351-359, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Mierniki oceny kondycji finansowej, Wskaźniki finansowe
Financial analysis of enterprise, Estimation of enterprises financial condition, Financial condition indicators, Financial indicators
Abstract
Artykuł zawiera przedstawienie metod analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zdaniem autora, analiza kondycji finansowej powinna obejmować krótkoterminowe wskaźniki (tradycyjne) oparte na sprawozdaniach finansowych, a także długoterminowe wskaźniki kładące nacisk na kreowanie wartości firmy. Obie scharakteryzowane w artykule grupy wskaźników mogą pomóc przy tworzeniu skutecznych systemów wczesnego ostrzegania, które w połączeniu z analizą strategiczną będą zapobiegać różnym zagrożeniom i pozwolą zwiększyć wartość firmy. Na zakończenie autor zaprezentował wykorzystanie tych metod do analizy finansowej Polskiej Telefonii Cyfrowej SA.

The article contains presentation of analysed methods of company's financial condition. The author says that the analyse of the financial conditions should be based on financial report as well as on long term measurements. That could help in creating effective early warning systems, which combined with strategic analyse will prevent diverse threats and will allowed increase the companies value. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Internet Valuation" 02.2000 EVAluation - materiały firmy Stern Stewart & Co.
  2. E. Altman (1983): Corporate Financial Distress... John Wiley & Sons New York.
  3. Hadasik D. (1998): Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. AE Poznań.
  4. Kowalak R. (1999): Syntetyczne mierniki w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. AE Wrocław.
  5. Kralicek P. (1995): Podstawy gospodarowania finansami. MSM Warszawa.
  6. Madden B.J. (1998): The CFROI Valuation Model. "The Journal of Investing".
  7. Makridakis S., Wheelwright S.C. (1989): Forecasting Methods for Management. New York, Wiley J. and Sons.
  8. Mączyńska E. (1997): Systemy wczesnego ostrzegania. "Organizacja i Zarządzanie".
  9. Rappaport A. (1999): Wartość dla akcjonariuszy. WIG PRESS Warszawa.
  10. Shim J.K. (1999): Dyrektor finansowy. ABC Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu