BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słoński Tomasz
Title
Wycena przedsiębiorstwa nierentownego jako element oceny finansowej planu restrukturyzacyjnego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 360-365, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Rentowność przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Enterprise valuation, Enterprise value, Restructuring of enterprises, Business valuation method, Income-based business valuation method, Enterprise profitability
Abstract
Artykuł zawiera omówienie metod mieszanych i dochodowych wyceny przedsiębiorstw nierentownych oraz ich przydatności w ocenie planu restrukturyzacyjnego. W ocenie wartości przedsiębiorstw nierentownych szczególną rolę odgrywają metody dochodowe, które umożliwiają szacowanie wpływu przyczyn niskiej rentowności przedsiębiorstwa na wielkość dochodu. Do skorygowania wielkości dochodu wykorzystuje się następujące techniki korekcyjne: normalizacja wyniku finansowego, prognozy wielkości marży zysku i przychodów, dostosowanie wielkości dźwigni finansowej.

The article consists of description of mixed and income methods of valuation of nonprofitable companies and their usefulness in justification restructurization plan. Income methods play very important role as they allowed us to estimate the influence of low company's profitability on level of income. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Damodaran A.: The Dark side of Valuation: Firms with no Earnings, no History and no Comparables. artykuł zamieszczony na stronie internetowej www.nyu.edu/adamodar.
  2. Helbling C.: Unternehmenbewetung und Steuren. 6. Aufl. Duesseldorf 1991.
  3. Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała 1992.
  4. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu