BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walkiewicz Rafał
Title
Legitymizowanie działalności przedsiębiorstw przez rynek kapitałowy w mechanizmie fuzji i przejęć
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 366-374
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Fuzje i przejęcia, Metoda nabycia, Rynek kapitałowy, Usługi finansowe, System bankowy
Mergers and acquisitions, Purchase method, Capital market, Financial services, Banking system
Country
Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, Germany, United States of America (USA)
Abstract
W procesach fuzji i przejęć występują w różnych rolach instytucje finansowe. Wspierają one zarówno przedsiębiorstwa poszukujące celów przejęcia i realizujące transakcje przejęć, jak i przedsiębiorstwa broniące się przed prowadzonymi próbami przejęcia. W artykule omówiono pakiety usług finansowych dla przedsiębiorstwa przejmującego i przejmowanego. Prześledzono fuzje i przejęcia w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

There is a lot of financial institutions, which play different roles in mergers processes. They support companies, which realise mergers transactions and companies, which are defend itself against takeovers. The article discusses financial services for a company. Short presentation of mergers and takeovers in Poland, Germany and USA was also given. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baums T.: The German Banking System and its Impact on Corporate Finance and Governance. W: The Japanese Main Bank System. Red. nauk.: Masahiko Aoki, Hugh Patrick, Oxford, 1998.
  2. Böhm J.: Der Einfluss der Banken auf Grossunternehmen. Hamburg, 1992.
  3. Bowers H.M., Miller R.: Choice of Investment Banker and Shareholders Wealth of Firms Involved in Acquisitions. "Financial Management" 1990 nr 19, s. 34-44.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu