BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław
Title
Aktywa finansowe w przedsiębiorstwie - wycena i rentowność
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 375-384, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Rachunkowość finansowa, Majątek przedsiębiorstwa, Aktywa, Wycena aktywów kapitałowych, Rentowność przedsiębiorstwa
Enterprises financial management, Financial accounting, Business assets, Assets, Capital asset valuation, Enterprise profitability
Abstract
Aktywa finansowe mogą mieć znaczący wpływ na osiągany dochód i poziom rentowności przedsiębiorstwa. W artykule scharakteryzowano aktywa finansowe z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o rachunkowości, obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku. Podkreślono ich rolę w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa oraz w kształtowaniu wyniku finansowego.

Financial asserts might have great in influence on income and the level of profitability of company. In the article there are characterized financial asserts regarding the accountancy act amendments currently in force from 1 st of January of 2002. The role in financial economy of company and in creating financial result is stressed. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dębska-Rup A. (1999): Rachunkowość finansowa spółek kapitałowych. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
  2. Jarugowa A., Walińska E. (1997): Roczne sprawozdania finansowe. Ujęcie księgowe a podatkowe. Gdańsk, ODDK.
  3. Walińska E. (1997): Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu