BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Zofia
Title
Badanie dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2006, nr 1, s. 57-65, bibliogr.poz.5
Keyword
Dyskryminacja w zatrudnieniu, Ustawodawstwo pracy, Wartościowanie stanowisk pracy, Wynagrodzenia, Nierówności płacowe, Dyskryminacja płacowa
Employment discrimination, Labour legislation, Job evaluation, Remuneration, Wage disparities, Wage discrimination
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule na przykładzie konkretnej firmy produkcyjnej przedstawiono metody, które można zastosować do analizy i oceny występowania dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano następujące metody: merytoryczną ocenę konstrukcji elementów składowych systemu wynagradzania, badania ankietowe wśród pracowników oraz wartościowanie pracy. Wyniki badań posłużyły do opracowania projektu taryfikacji pracy i wykazania zakresu dyskryminacji płacowej w analizowanej firmie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bobińska R. (2005), Środki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacją w zatrudnieniu, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 3.
  2. Boruta J. (2004), Zakaz dyskryminowania w zatrudnieniu nowa regulacja prawna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 2.
  3. Jackowiak U., red. (2004), Kodeks pracy z komentarzem, Fundacja Gospodarcza, Gdynia.
  4. Małysz F. (2004), Kodeks pracy, Komentarz Tom I, Biblioteczka Pracownicza.
  5. Sekula Z., Pracownikowi jest trudno zebrać argumenty świadczące o dyskryminacji wywiad dla portalu internetowego, [www.wynagrodzenia.pl].
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu