BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrobek Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Korekta sprawozdań finansowych o inflacyjny wzrost cen w świetle metod polskich i systemu FASB
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 1, s. 385-392, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rachunkowość finansowa, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Rachunkowość w warunkach inflacji, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa
Financial accounting, Accounting in enterprise, Accounting during inflation, Financial statements, Audit of financial statement, Financial analysis, Ratio analysis
Abstract
Artykuł zawiera przedstawienie i porównanie polskich metod wyceny inflacyjnej z metodami angloamerykańskimi FASB (Financial Accounting Standards Board). Autorka konkluduje, że analiza wskaźnikowa nie rozwiązuje problemu inflacyjnych zakłóceń informacji finansowej zawartej w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa. Istnieją trzy główne metody korekty inflacyjnej; korekta o wskaźnik zmian cen towarów konsumpcyjnych (metoda KH/R i zachowania kapitału realnego), korekta o specyficzne wskaźniki wzrostu cen konkretnych towarów (metoda KB/N i odtworzenia majątku) oraz metoda łącząca korektę inflacyjną z korektą zmian cen konkretnych wyrobów (metoda KB/R).

The article concists of presentation and comparision of Polish methods of valuation and Anglo-American methods called FASB (Financial Accounting Standards Board). The author reassumes that ratio analysis doesn't solve a problem with inflationary interferences of financial information included in financial statements of a company. There are three main methods of inflationary adjustment such as adjustment of consumer price index, adjustment of commodity price growth index and the method which join inflation adjustment with adjustment of commoodity prices changes. (A.Ł.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ASC (1986): Accounting for the effects of changing prices: a handbook. 1986, London, ASC.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj I., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (1998): Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 3. Dobija M. (1997): Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: PWN.
 4. FAS (1986): Directive number 89. FAS.
 5. FASB (1974): Exposure Draft. FAS Numer 33.
 6. Jarugowa A., Szychta A. (1999): Rachunkowość zarządcza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Kiziukiewicz T. (2000) (red.): Rachunkowość zarządcza. Wrocław: Wydawnictwo Ekspert.
 8. Lewis R., Pendrill D. (1996): Advanced Financial Accounting. London: Pitman Publishing.
 9. Micherda B. (1998) Wykłady, Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 10. Mosich A.N., Larsen J. (1996): Intermediate accounting. Mc-Graw-Hill: New York: Book Company pp. 1271-1299.
 11. Skowronek C. (2000) (red.): Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 12. Smith J., Skousen F. (1993) Intermediate accounting. London, South-Western Publishing pp. 1097-1133.
 13. Waśniewski T. (1997): Analiza finansowa w przedsiębiorstwie". Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, s. 135-236.
 14. Waśniewski T., Skoczylas W. (1997): Zasady analizy finansowej w praktyce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu